OMSTÄLLNINGEN

15. GAMMALT OCH NYTT

Kommer omställningen att betyda en återgång till ett 1800-talets Sverige?

I delar kan det möjligen blir så, men vad vi kan se fram emot blir rimligen en blandning av då och nu, där mycket av modernt kunnande och moderna uppfinningar kommer att samsas med ett mer traditionellt sätt leva.

I bästa fall lyckas vi åstadkomma en förnuftig syntes, som tar tillvara fördelarna med å ena sidan modern teknik och elförsörjning, å andra sidan ett liv närmare naturen.

Dammsugare och tvättmaskiner, kyl- och frys, el-spis och radio/TV är förhoppningsvis uppfinningar som kommit för att stanna.

Eller?