OMSTÄLLNINGEN

12. LOKALISERING

 

"Men ta bort billig energi och det blir mer kostnadseffektivt att utföra ett växande antal uppgifter lokalt och med muskelkraft än en gång. När energin blir allt dyrare kommer därför en mottrend sannolikt att växa fram: generalisering. Som våra förfäder för ett sekel sedan eller mer kommer de flesta av oss att behöva de typer av kunskaper och färdigheter som kan anpassas till ett brett utbud av praktiska uppgifter."

"Framgångsrik anpassning kommer att kräva ekonomiska re-lokalisering och en vid inställning till problemlösning .... kommer att innebära att förlita sig mer på lokala resurser och produktionskapacitet, och att kunna utföra ett bredare spektrum av uppgifter."

Richard Heinberg

En sannolik konsekvens av påtagligt höjda priser på drivmedel blir att allt resande kommer att minimeras.

• Semesterresor går inte längre till andra världsdelar eller ens till andra länder, kanske begränsar man sig till att uforska den egen regionen och det egna landskapet - på cykel?

• För köp av matvaror kommer man att antingen hålla sig till närmaste närbutik eller närmaste bondgård, andra varor kanske man handlar via postorder.

• Arbetsresor gör man om möjligen via cykel eller kollektivtrafik. En arbetsplats nära hemmet kommer att värderas högre än hittills. Mycket mer arbete kommer att ske hemifrån.

I ett hushåll gör man kanske oftare en arbetsfördelning, så att den ena parten står för all "markservice".  Genom köksträdgårdar kan samtidigt arbetsuppgifterna hemmavid komma att svälla.

Vi får uppleva en utveckling bort från globaliseringen.

 

"En framtid av resursbegränsningar innebär... mindre pengar i omlopp (vi tjänar mindre) och därmed en utmaning att finna icke-monetära vägar att utbyta varor och tjänster."

Björn Forsberg