OMSTÄLLNINGEN

11. NY BEREDSKAP

En ny beredskap behöver nu byggas upp, och där finns ingen tid att förlora. Ju snabbare, mer målmedvetet och mer grundligt som vi bygger upp en beredskap, desto bättre odds får vi att klara den prövning som väntar.

På individnivå kan beredskapen för akutlägen vara:

- en psykologisk beredskap, insikter om farorna

- god hälsa

- visst buffertlager av mat och dryck

- överlevnadsutrustning för att värma mat och ge belysning, kanske också en batteriradio och möjligheter att rena vatten.

- verktyg av olika slag, även sådana som fungerar utan tillgång till el.


På mer sikt kan det gälla att ha sina egna odlingar av mat.

Den bästa valutan i krisläge kan vara efterfrågat kunnande eller efterfrågade prylar, för att kunna bedriva byteshandel. Tillgången till nätverk av andra människor kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Såvida inte samhällsfunktioner på kommun-, läns- och riksnivå kan fås att fungera, för att ombesörja att ingen enskild medborgare behöver lida alltför allvarlig nöd.

På samhällsnivå skulle en allmän värnplikt ge bättre beredskap och minskad sårbarhet. Ett sådant system innebär ju ett inslag av kommandoekonomi, som gör oss mindre sårbara om marknadsekonomin fallerar.