OMSTÄLLNINGEN

10. FALLGROPAR

 

"Omställning måste förena optimism med realism. Det finns en sorts miljöböcker som rosenglättigt enbart ser möjligheter - men inga problem. Var skeptisk mot dessa. Utan probleminsikt, ingen omställning."

Björn Forsberg

Även om det finns mycket att vinna och även om arbetet till en del kan vara lustfyllt, gör man nog klokt i att från början förutsätta behovet av envishet och uthållighet. Ibland kommer det att ta emot, hinder kommer att behöva övervinnas.

En del kan visa sig både arbetskrävande och komplicerat. Där arbetet involverar samarbete med andra finns naturligtvis även en potential för konflikter. Det hör nog till när människor möts.

Viktigt är att inte göra det svårare än nödvändigt.

Vad vi har att försöka samverka kring är själv omställningen. Olika politiska sidofrågor måste läggas just åt sidan.

Omställningsarbetet måste vara inkluderande, där envar - oavsett politisk färg, hårfärg eller hudfärg - är välkommen att medverka!

 

"Kom ihåg att denna rörelse är för någonting och inte emot."

Ställ om Sverige!