OMSTÄLLNINGEN

1. PROBLEMINSIKT

Probleminsikter är nödvändiga.

• Dels om sannolikheten för ett sammanbrott för vårt samhälle.

• Dels om innebörden av ett sådant sammanbrott.

Det räcker dock inte med insikter, det gäller också att kunna hantera dem på ett konstruktivt sätt. Insikterna måste leda till handlingar som är ändamålsenliga.

Richard Heinberg:

"Förutsatt att man har valt att undvika förnekelse och önsketänkande, finns det en tendens att betrakta vår kollektiva möjligheter med fatalism, pessimism och förtvivlan.

Men dessa attityder är till ingen hjälp för någon. En klarare medvetenhet om vår dilmemma är till föga nytta såvida vi inte är kapabla att tillämpa denna medvetenhet konstruktivt."


Stellan Tengroth ställer i sin bok "Tillväxt till döds" frågan om han själv är "optimist" eller "pessimist", och ger detta svar:

"Svaret måste bli: både och. Och det är inte en fråga om vilket framtida scenario som är det troligaste utan et handlar om ett förhållningssätt.

Att inte ha en gnutta optimism är bara destruktivt. Det leder lätt till fatalism och en ovilja till förändring. Om jag på förhand tror att det är kört finns det ju ingen anledning att bry sig. Det är som att med vett och vilja köra rätt utför stupet.

Å andra sidan kan den oreflekterade optimismen gränsa till en naiv tro att allt löser sig, så som det har gjort så många gånger förut. Det kan leda till samma stup som för pressimisten."

"Att betrakta plan A med en ständig tillväxt som i längden omöjlig vill jag nte kalla pessimistiskt utan istället ett tecken på klarsyn. Att vara optimist till priset av att sticka huvudet i sanden och låtsas som om vi inte står inför stora och svåra problem känns inte försvarbart.

Däremot vill jag se mig som optimist i en tro på människans förnuft och kunskap. I tron på att våga se problemen och ställa de rätta frågorna. Och att det trots allt går att hitta en väg mot Plan B utan att vi kraschar i Alternativ C."


Dmitry Orlov var med om Sovjetunionens kollaps. I sin bok “Reinventing Collapse” skriver han:

"I en ekonomisk kollaps råder vanligen hyperinflation, som utplånar besparingar. Det blir också utbredd arbetslöshet, som utplånar inkomster. Resultatet är en befolkning som till stor del är utan pengar."

"Tillgång till verkliga fysiska tillgångar, såväl som immateriella tillgångar såsom kontakter och nätverk, blir snabbt mer värdefullt än bara pengar."

"En osentimental hållning till vad som är på väg ... kommer att göra dig till en mycket nyttig person, både till dig själv och andra, för att göra det bästa möjliga av en dålig situation."

"... Hemlöshet kommer att bli utbredd. De flesta människor i USA kommer så småningom, när deras besparingar en gång är uttömda, tvingas leva i sin bil, eller i vissa avskilda sträckor av skogar, i tält eller under en presenning."

"... att hålla sig borta från läkare, särskilt sjukhus, verkar tillrådligt. Många människor dör av mediciner som ordinerats av läkare, medan sjukhus sprider sjukdomar, inklusive resistanta bakterier."

"... Det är sannolikt att ett accepterandet av traditionell medicin kommer att öka.

"...trafiken består av en stadig rännil av cyklister och fotgängare ... den verkliga världen krymper ner till den sträcka mark som kan täckas till fots och de människor man möter längs vägen."

"Farbara floder och kanaler kommer återigen att börja tjäna en viktig funktion, .."

"Att framgångsrikt försvara sitt revir mot kriminella gäng kräver vapen, utbildning och en effektiv organisation för att upprätthålla patrullering och bevakning..."

"En organisation som kan ge trygghet i en instabil miljö är därför väl positionerad för att förgrena sig i en mängd andra tjänster: lagerhållning, logistik, transporter, finanser och juridiska tjänster."

"... All framgångsrik anpassning till de nya förhållandena måste göras på lokal nivå, och måste förlita sig på befintlig infrastruktur, lager och lokalt tillgängliga talanger och färdigheter."

"En sorts ekonomi dyker upp, helt informell och ofta halvkriminell. Den kretsar kring likvidering och återvinning av resterna av den gamla ekonomin. Det är baserat på direkt tillgång till resurser och hot om våld."