UTGÅNGSLÄGET

6. PEAK OIL

Den olja som finns lagrad i jordskorpan har bildats under 100-miljontals år. Denna håller nu på att förbrukas under vad som historiskt sett bara är ett kort ögonblick.

Innebörden av "Peak Oil" är inte att oljan plötsligt skulle ta slut. En sådan situation kan aldrig uppstå. Det kommer alltid att finnas olja kvar, som inte går att utvinna.

Innebörden av "Peak Oil" är däremot att hälften av all den olja som en gång upptäckts redan har utvunnits.

USA nådde en topp av nya upptäckter 1930 och produktionen nådde sin topp 1970, Det ger ett gap mellan upptäcktstoppen och produktionstoppen på 40 år.

Globalt har oljeupptäckterna ökat varje decennium fram till 1960-talet, därefter har de minskat varje decennium. Den förbättrade prospekteringstekniken har misslyckats med att vända trenden mot färre och mindre nya fynd.

 

Alltfler oljeproducerande länder har nu nått sin Peak Oil.

Globalt nåddes Peak Oil kring år 2010.

En innebörd av Peak Oil blir att utvinningen av olja inte längre kan öka, även om efterfrågan ökar och priserna stiger.

Om många länders oljeanvändning fortsätter att öka varje år kommer utbudet inte att kunna möta efterfrågan.

Till bilden hör att oljeländer i bristsituationer kan välja att prioritera sina egna behov av olja framför export.

 

"För närvarande håller oljereserver i världen på att tömmas tre gånger så snabbt som nya upptäcks ...

Klyftan mellan ökad produktion och sjunkande reserver kan få bara ett resultat: en praktisk gräns kommer att nås och framtida tillgångar för att möta konventionell efterfrågan på olja kommer inte att vara tillgängliga".

Ur rapport från USA:s energidepartement år 2004

 

"Ur ett ekonomiskt perspektiv, vid vilken tidpunkt som världen får helt slut på olja ... är inte direkt relevant: vad som har betydelse är när produktionen börjar att avta. Bortom denna punkt kommer priserna att stiga såvida inte efterfrågan minskar proportionellt.."

Collin Campbell

 

"Peak Oil innebär att när en gång toppen av produktionsbellkurvan är nådd kan planeten inte - oavsett hur mycket pengar, teknik, böner eller marknadsföringsknep som tillämpas - ge mer olja under något följande år. Det kan bara bli mindre, och än mindre året därpå."

"Tvärtemot en allmän fantasiföreställning, så finns det inte mycket olja kvar att upptäcka, och mycket av vad som återstår är av sämre kvalitet och dyrare att raffinera ..."

"Den första regeln i oljeproduktionen är att det måste finnas olja i marken innan den kan utvinnas. Borrande av hål producerar inte olja."

Michael Ruppert