UTGÅNGSLÄGET

5. TILLVÄXT

"Kraven på tillväxt inskränker sig inte till ekonomiska aktiviteter utan yttrar sig även i hoppet om fler munnar att mätta. När Sveriges befolkning i augusti 2004 passerar 9-miljonerstrecket presenteras det i media entydigt som en positiv nyhet. Och allt fler kommuner formulerar mål och förhoppningar om en drastisk befolkningstillväxt."

Björn Forsberg

"Om era lokalpolitiker siktar på, låt oss säga, 5 procents tillväxt, vad de i själva verket då säger är att inom 14 år förväntar de sig att ha mer än dubbelt så mycket av allting."

Chris Martenson

 

"… tillväxten är slut pga en konvergens av tre faktorer – … uttömning av resurser, miljöpåverkan, och systematiska ekonomiska och monetära misslyckanden. En enskild faktor kan emellertid spela en nyckelroll i att föra en ålder av expansion till ett slut. Denna faktor är oljan."

"Vi kan överleva slutet på tillväxt, och kanske göra det bra, men bara om vi erkänner det för vad det är och agerar därefter."

Richard Heinberg

I vilken utsträckning svarar den ekonomiska tillväxten mot mänskliga behov? Hur långt är den nödvändig för vår välfärd?

Så här har den brittiske ekonomen Tim Jacksson uttryckt saken: "Vi övertalas att spendera pengar som vi inte har, på saker   vi inte behöver, för att skapa intryck som inte varar, på personer vi inte bryr oss om".

Är en fortsatt ekonomisk tillväxt möjlig?

Det är skillnad på en linjär och en exponentiell tillväxt!

Linjär tillväxt innebär ökning med en vissa mängd per år, vilket ger en rak kurva.

Exponentiell tillväxt innebär ökning med en viss procent per år, vilket ger en kurva som stiger allt brantare.

 

Kan vi ha en fortsatt exponentiell ekonomisk tillväxt i all evighet, på en planet med begränsade resurser? Naturligtvis inte!

Det är dömt att förr eller senare gå in i väggen. Just detta är vad som nu håller på att ske.


I propagandan likställs ofta tillväxt med "utveckling".

Där kan två reservationer anföras:

• För det första är inte varje form av utveckling önskvärd. En utveckling som förstör våra livsbetingelser, medför omfattande djurplågeri och ökar krigsrisker betyder större nackdelar än fördelar.

• För det andra kan viss utveckling åstadkommas även utan ekonomisk tillväxt. Kuba kan här ses som ett exempel, där man lyckats nå hög nivå på både hälsovård och utbildning.

 

"...fortsatt ekonomisk tillväxt är samtidigt absolut nödvändig och omöjlig. Nödvändig därför att vårt ekonomiska system är utformat för att växa och presterar fruktansvärt dåligt när det inte kan, och omöjligt därför att inget kan växa för evigt."

Chris Martenson