UTGÅNGSLÄGET

3. TIDSPERSPEKTIV

Hur många generationer av förfäder har vi människor?

Det beror på hur man definierar "människa":

• Går vi tillbaka till "homo habilis", dvs varelser som gick på två ben och använde enkla verktyg, så fanns människor för två miljoner år sedan.

• Håller oss till de förfäder som utseendemässigt och intelligensmässigt var oss lika blir det fråga om "homo sapiens sapiens", som fanns för 40.000 år sedan.

Alla våra förfäder livnärde sig på fiske, jakt och samlande. Med näringar som jordbruk och boskapsskötsel blev människor bofasta och samhällen började växa upp.

Detta inleddes i vissa delar av världen för 10.000 år sedan - i Sverige väsentligt senare, efter att inlandsisen dragit sig undan.

Om vi utgår från "homo sapiens sapiens" så kan vi ha ca 1000 generationer av förfäder.

Hur många av dessa generationer har levt efter det industriella genombrott och det materiella välstånd, som följt med den omfattande användningen av olja?

Om vi daterar detta genombrott så långt tillbaka som till år 1900 blir det ändå fråga om mindre än 10 generationer.

Med andra ord: den tillvaro som vi nu levande har vant oss vid och lärt oss betrakta som "det normala", den blir i historiskt perspektiv helt udda och onormal.

Vårt sätt att leva idag utgör en parentes i mänsklighetens historia!

 

"Vi tillhör topp-generation, såtilvida att vi har förbrukat ungefär hälften av världens icke-förnybara resurser under vår livstid. Vi har haft en oöverträffat fest, men förmånen att får vara med på den största festen i historien innebär ett enormt ansvar till framtida generationer. "

"När vi en gång accepterar att energi, rent vatten och mat kommer att bli mindre fritt tillgängligt under de närmaste decennierna, är det svårt att undgå slutsatsen att medan 1900-talet såg den största och snabbaste expansionen av storleken, omfattningen och komplexiteten i mänskliga samhällen under historien, kommer den 2000-talet att se sammandragning och förenkling.

Den enda verkliga frågan är om samhället kommer att krympa och förenkla på ett intelligent sätt eller på ett okontrollerat, kaotiskt sätt. "

Richard Heinberg