UTGÅNGSLÄGET

21. HISTORISK UTMANING

Utan överdrift kan sägas, att vi nu står inför en helt unik situation, en historisk utmaning, sett till hela mänsklighetens historia.

Vi människor och våra närmaste förfäder har funnits på jorden i ett antal miljoner år.

• Aldrig någonsin har vi varit tillnärmelsevis så många på jorden.

• Aldrig någonsin har vi nått en sådan teknisk nivå.

• Aldrig någonsin har vi stått inför sådana miljöproblem och faror, skapade genom vår egen verksamhet.

Vi står nu inför den helt påtagliga risken att vår moderna civilisation går mot ett brutalt sammanbrott. Om inget görs går vi mot en försörjningskris, så allvarlig att miljoner svenskars hälsa kommer i fara.

Hur kan vi minimera dessa risker?

Hur kan vi maximera våra möjligheter att överleva?

"Utan fossila bränslen för att hjälpa jordbruksproduktionen antas jordens totala bärförmåga för människor vara mindre än nuvarande 6.8 miljarder och möjligen så låg som en miljard."

Chris Martenson