UTGÅNGSLÄGET

18. MÖJLIGHETSFÖNSTRET

Fram tills dess att oljan ännu inte på allvar börjat sina eller fram tills dess att ekonomin gått i baklås har vi tillgång till ett handlingsutrymme.

Vi har då fortfarande fungerande kommunikationer och tillgång till bl.a. oljeprodukter, nödvändiga för satsningar som kan ge oss ett mer hållbart samhälle.

Det rör sig om en begränsad period. Ingen vet hur lång den perioden är. Är den mer än ett år, mer än fem år eller mer än tio år?

Man kan tala om ett möjlighetsfönster, som ännu inte slagit igen.

Vi har en nådatid att försöka ta tillvara!

 

"... det finns ett smalt 'hållbarhetsfönster' genom vilket ekonomin måste passera om den ska klara en övergång till en icke-fossil värld."

Tim Jackson

 

"...det enda alternativet till att acceptera fakta är att leva i förnekelse tills verkligheten inte längre kan flys från och vårt manöverutrymme är ännu mer begränsad än den har redan blivit. Vad vi måste göra nu är att lägga grunden för kollektiv överlevnad. "

Richard Heinberg

 

 

"... ju längre vi väntar med den nödvändiga omställningen av samhället, desto dyrare blir det och desto färre valmöjligheter har vi."

Ställ om Sverige!