UTGÅNGSLÄGET

17. FÖRNEKELSER

 

"Populärpsykologi har gjort oss alla bekanta med Elizabeth Kübler-Ross' fem stadier av sorg. Människan kommer verkligen att sörja förlusten av billig energi och det liv den medförde. Dessa stadier är:.. Förnekande, Ilska, förhandlingar, depression och acceptans."

"Franklin Delano Roosevelt sade att det enda vi har att frukta är fruktan själv. Vi måste också frukta ogenomtänkta, falska förhoppningar och planer som avleder oss i självbelåtenhet Istället för att möta krisen som föreligger."

Michael Ruppert

 

Grundproblemet är inte brist på kunskap, utan oviljan eller oförmågan att ta till sig redan tillgänglig kunskap. Psykologiska försvarsmekanismer som är livsfarliga!

Peak Oil är ju dåliga nyheter att ta del av. Många har svårt att ta till sig ett så bistert budskap - att vi står inför dessa drastiska samhällsförändringar, så snart.

Detta underlättas och förstärks av fem fenomen:

A. Tillvänjning

Man har vant sig vid det som är, lärt sig att betrakta sakernas tillstånd som en normalitet, kan inte föreställa sig något annat.

B. Auktoritetstro

Uppifrån - från ledande personer inom politik, näringsliv och media - kommer lugnande besked, ingen fara: tillväxten kommer att fortsätta. Fortsätt bara konsumera!

C. Flockmentalitet

De flesta andra människor lever i en föreställning av att allt kommer att fortsätta som hittills. Man känner en (falsk!) trygghet i massan.

D. Önsketänkande

Man tror vad man vill tro, undviker det obehagliga.

E. Icke-alernativ

Man ser inget realistiskt alternativ.

 

Några av försvarsmekanismerna hos människor:

1.

Nya och hittills oupptäckta fyndigheter av olja kommer att göras, så stora att det räcker långt in i framtiden.

Svar:

Om mot förmodan nya stora fyndigheter skulle göras, som skulle räcka ytterligare ett sekel så är det inget argument för att inte ta vara på den extra nådatid som detta skulle ge, och förbereda oss för den omställning som ändå måste ske.

2.

Nya tekniska genombrott kommer att lösa problemen. Nya energislag frambringas, som ersätter oljan.

Svar:

Det vore naturligtvis bra, om så sker. Men vilken saklig grund finns att förutsätta detta? Det blir ansvarslöst att bygga vår framtid på bara lösa förhoppningar.

3.

Marknadsmekanismerna kommer att lösa det hela med automatik. Med stigande priser skapas incitament både för att utvinna svårtillgängligare olja och att hitta andra energilösningar.

Svar:

Svårtillgängligare olja bli dyr, till sist krävs mer energi för att nå den, än vad den kan ge igen. Även andra energilösningar kan kräva tillgång till olja för att framställas.

4.

Alternativ finns redan utvecklade, men de stora företagen håller detta tillbaka, för att först få ut mesta möjliga vinst från oljan.

Svar:

Återigen bara lösa förhoppningar, utan saklig grund.

5.

Fordon kan drivas på t ex etanol eller rapsolja. Detta är mer än en gissning eller förhoppning, det är verklighet.

Svar:

Javisst, men all odlingsbar jord kommer att behövas för mer angelägna ändamål: framställning av mat till svältande människor.

6.

Tidigare prognoser om Peak Oil har slagit fel, så kommer det att vara även i fortsättningen.

Svar:

Tidigare prognoser har slagit fel bara på några år. Idag har Peak Oil redan passerats, både i USA och globalt.

7.

Vårt industrisamhälle går visserligen mot ett sammanbrott, men det sker "efter min tid".

Svar:

Inget garanterar att sammanbrottet inte kommer  redan inom ett decennium eller ett par år.

"Vi behöver insikt om förnekelsens psykologi. Att se igenom den illusion som vi spinner runt omkring oss är första steget i att möta resursväggens nya verklighet."

"Problemet med oljetoppen är att den går emot framstegstanken och allt vad det moderna samhälle står för. Därför ligger dimridåerna täta kring frågan."

"Dessvärre tycks det som att det först är med knivbladet mot strupen, när det redan håller på att bli för sent, som vi är beredda att ompröva vårt sätt att leva. Det är som att åratal av varningssignaler och uppmaningar till förändring inte tränger igenom den barriär av individuell bekvämlighet, mäktiga särintressen, ekonomisk kortsiktighet och andra lager av motstånd som förhindrar en samhällsomställning."

Björn Forsberg

 

"När energiinformationsbubblan spricker och sanningen slutligen blir känd, då kan det vara för sent för hela vår art att göra någonting åt det."

Michael Ruppert