UTGÅNGSLÄGET

15. VÅR SÅRBARHET

På flera sätt har vårt samhälle successivt gått mot en ökad sårbarhet. Det gäller på en gång globaliseringen, teknikens utveckling och byråkratiseringen:

1. Globaliseringen

Globaliseringen gör att produktionen sker på allt längre avstånd från konsumenterna.

Produktionsprocessen har samtidigt styckats upp, så att olika led sker på olika platser.

Behoven av långväga transporter har ökat.

2. Tekniken

Tekniken blir alltmer avancerad och komplicerad, samtidigt som systemen blivit allt större och mer centraliserade. Det gör att konsekvenserna av driftavbrott kan bli omfattande.

3. Byråkratisering

Den tilltagande byråkratiseringen bygger in trögheter i systemen och gör dem mer svåröverskådliga. Vid störningar kan ansvarsfördelningen vara oklar, och åtgärder bli fördröjda.

4. Avdemokratisering

Allt färre medborgare engagerar sig i partiverksamhet. Avståndet mellan politiker och medborgare har ökat. Partierna upplevs allt mindre som ett instrument för att kunna påverka samhället.

5. Hjälplöshet

Nya generationer växer upp med ett stort avstånd till produktionen. Med detta följer en inlärd hjälplöshet.

Det handlar inte bara om en attityd och en brist på självförtroende - det handlar också om verklig brist på praktiska färdigheter, som för tidigare generationer självklart ingick i vardagen.

"Eftersom bara en mindre andel av befolkningen krävs för produktion av energi i jordbruket (nu med traktorer och skördetröskor i stället för oxar), har en stor majoritet av befolkningen förlorat direkt kontakt med marken och naturens cykler. Om jägarna få sin mat-energi från jakt, får vi vår från handlande i snabbköp. "

"... Människor i industriländerna bor i större tätorter och förlitar sig på sofistikerad teknologi, vilket ökar deras sårbarhet för en storskalig kollaps av sammanlänkade system för transport, kommunikation, vattenförsörjning och distribution av livsmedel."

Richard Heinberg

 

"Det som skett parallellt med denna nedmontering av Sveriges beredskap är att samhället har blivit mer sårbart."

"Det hela försvåras av att livsmedelshandeln har avskaffat sina lager i enlighet med det så kallade 'just in time'-konceptet. Det innebär att hyllorna gapar tomma i butikerna inom tre-fyra dagar."

David Jonstad