UTGÅNGSLÄGET

13. PENGASYSTEMET

"Medan du och jag måste arbeta för att få pengar och sedan riskplacera det för att få det att växa, trycker Federal Reserve bara upp så mycket som man bedömer lämpligt och lånar sedan ut det, med ränta."

Chris Martenson

"... Valutaenheter är i huvudsak fordringar på arbetskraft och naturresurser - och när dessa fordringar växer, och när resurser börjar sina, kommer till slut de återstående medlen att vara otillräckliga för att tillfredsställa alla befintliga penningfordringar."

Richard Heinberg

 

"... räntebetalningar flödar systematiskt från de som har mindre pengar än vad de behöver till dem som har mer än vad det behöver."

Donella Meadows

Vårt bank- och pengasystem bygger på att bankerna lånar ut pengar som de inte har. De har inte ens alla de pengar som de formellt sett har. Bara ca en tiondel av kundernas medel finns de facto i banken. Skulle alla kunder samtidigt kräva att få ut sina pengar, då klarar banken inte det.

Vid långivning handlar det i huvudsak om fiktiva tillgångar, flyttande av siffror i datorer. På dessa lån tar banken ut ränta. Vi återbetalningar av lånet med ränta får banken pengar som den från början inte hade (genom räntan). På så vis ökas penningmängden i samhället.

En innebörd av pengar är en fordran, någon är skyldig att vid anmodan prestera en vara eller tjänst i utbyte mot sedlarna/datorsiffrorna ifråga.

På detta sätt ligger inbyggt i systemet ett krav på ständig tillväxt, exponentiell tillväxt. Detta system är ohållbart - vi går nu in i en resursvägg.

Ur "farfars blogg": (http://ilsken-farfar.blogspot.se/2012/03/var-fossildrivna-varld.html)

"Hela vårt penningsystem kommer att kollapsa och det går inte bygga upp något liknande igen. En kredit baseras alltid på att det i framtiden finns resurser som täcker krediten. Utan resurser kan man inte skapa krediter överhuvud tagit. De kan ju omöjligt betalas tillbaka. Så när peakoil väl erkänts blir våra pengar totalt värdelösa och några nya går inte att skapa inom detta system.."

 

"... dessa krediter intecknar framtiden eftersom de kan översättas till ett krav på ekonomin att tillväxa."

"Historiskt fick pengar sitt värde genom att backas upp av fysiska tillgångar som guld. Numera är de endast uppbackade av vårt förtroende för dem. Upphör detta så förlorar pengarna sitt värde."

"Det vidlyftiga sätt som pengar nu skapas på står vid vägs ände, eftersom det är villkorat med tillväxt."

"I en tid när brist på naturresurser sätter stopp för ekonomisk tillväxt är en tillväxtstimulerande expansiv politik dömd att misslyckas. Följden blir i stället att länder försätter sig i en ännu värre skuldkris."

Björn Forsberg

 

"Ett annat förslag som syftar till att stabilisera finansmarknaderna är att skärpa den offentliga kontrollen av penningsmängden. Det mesta av pengarna som cirkulerar i ett givet ögonblick skapas nu av privata banker som lån...Det är enbart möjligt på grund av att bankerna inte behöver hålla reserver som motsvarar alla sparares insättningar... Ett av de problem som uppdagades med bankerna under 2008 års finanskris var deras otillräckliga reserver."

"Goldman Sachs betalade ut bonusar för 2,6 miljarder dollar i slutet av 2008 trots att den amerikanska regeringen hade tvingats gå in med 6 miljarder dollar för att rädda företaget."

Tim Jackson