UTGÅNGSLÄGET

12. MARKNADEN

 

"En av de många sätt på vilket ekonomer går vilse är att antaga att ekonomi existerar i ett vaccuum... Den naturliga världen är inte en underavdelning till ekonomin, det är tvärtom - ekonomin är en underavdelning till den naturlig världen."

Chris Martenson

 

"Marknaden är blind för det långsiktiga och ägnar ingen uppmärksamhet åt ändliga resurser och avfall, förrän de är nästan uttömda och det är för sent för attraktiva lösningar."

Meadows/Randers

Problemet med de signaler som marknaden kan ge om tillgång och efterfrågan är att de saknar framförhållning. Marknaden ger inte plats för långsiktig planering och för säkerhetstänkande. När marknadens prissättning signalerar att det är brist på olja, då kan denna brist vara definitiv och oåterkallelig.

Ekonomer kan se naturen som underordnad ekonomin och förutsätta att någon form av ersättning till oljan mer eller mindre med automatik ska dyka upp, när marknaden så efterfrågar.

Den fysiska världen har dock sina ramar, som ekonomers ideologiserande inte kommer att rå på.

"Det amerikanska sättet att leva är inte förhandlingsbart", deklarerade USA:s dåvarande president Bush vid miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Det vara nog sant, men på ett annat sätt än vad Bush Sr föreställde sig: naturen ger sig inte in i något förhandlingsspel.

 

"Ekonomer generaliserar bara utifrån sina erfarenheter,. De kan peka på årtionden av stadig tillväxt under den senaste dåtiden, och de projicerar bara den erfarenheten in i framtiden Dessutom har de teorier för att förklara varför moderna marknadsekonomier är immuna mot de typer av begränsningar som håller tillbaka naturliga system: de två viktigaste har att göra med ersättning och effektivisering".

"Att finna ersättningsresurser och öka effektiviteten är onekligen verksamma anpassningsstrategier i marknadsekonomier. Inte desto mindre är frågan alltjämt hur länge dessa strategier kan fortsätta att fungera i den verkliga världen - som styrs mindre av ekonomiska teorier än av fysikens lagar. I den verkliga världen, har vissa saker inga ersättningar, eller så är ersättningar för dyra, eller fungerar inte bra, eller kan inte produceras tillräckligt snabbt.

Och effektivisering följer en lag om avtagande avkastning, de första vinsterna är vanligtvis billiga, men varje ytterligare tillkommen vinst tenderar att kosta mer, tills ytterligare vinster blir oöverkomligt dyra."

Richard Heinberg