UTGÅNGSLÄGET

11. VÄTGAS

 

Många drömmer om att tekniken ska segla som räddare i nöden - någon form av tekniskt genombrott ska i rättan tid dimpa ned som en räddande ängel.

Vad det har talats mest om är vätgas, för att driva "miljöbilar".

Vätgasen framställs ur naturgas eller vatten.

Även om detta tekniskt kan fungera, och även om vi bortser från kostnader, så är vägas ingen lösning beträffande energiförsörjning:

Vätgas är inte en energikälla, det är en energibärare.

"För att få ren vätgas måste vi köra el genom vatten. ...

Problemet uppstår i hur vi genererar elektriciteten.

David Strahan har uppskattat att köra de brittiska bilarna bara på vätgas skulle kräva '67 Sizewell B kärnkraftverk, en solpanel som täcker varje tum av Nothfolk och Derbyshire kombinerat eller en vindkraftpark större än hela den sydvästra delen av England ' - ingetdera är vare sig önskvärt eller genomförbart, och eventuell förnybar energi som genereras på det viset skulle det vara klokare använda inom bostadssektorn."

Rob Hopkins