UTGÅNGSLÄGET

1. DILEMMAN

 

"Jag kan tyckas ha gått långt i mitt sätt att fokusera obarmhärtigt på negativa utsikter, bortsett från möjligheter samtidigt som jag betonat begränsningar och gräsliga resultat.

Det har varit nödvändigt att framställa frågorna på detta sätt eftersom slutet av tillväxten är en i sig obehaglig föreställning så de flesta människor är obenägna att tänka på det, förnekar bevis för att det sker och undviker att begrunda dess konsekvenser, såvida det inte presenteras som ett vattentätt fall."

Richard Heinberg

Det dilemma som möter varje opinionsbildare kring Peak Oil och det katastrofperspektiv som öppnar sig, blir:

Å ENA SIDAN

Problemets vidd och det akuta behovet av målmedvetna, snara och omfattande åtgärder för att möta hotet och så långt möjligt göra vårt samhälle mindre sårbart.

Å ANDRA SIDAN

Människors ovilja och oförmåga att ta till sig ett så bistert budskap. Psykologiska försvarsreaktioner av förnekelse sätter in. De flesta föredrar goda nyheter framför dåliga.

Dilemmat blir då detta: hur hitta en balanspunkt, där nödvändiga sanningar förmedlas, utan att göra människor modfällda och uppgivna?

Finns överhuvudtaget någon sådan balanspunkt?

 

En förnekelse uppifrån - från politiker och övrigt samhällsetablissemang - ligger också inbyggd i systemet. Den kapitalistiska marknadsekonomin kräver optimism och tillförsikt om framtiden för att kunna fungera:

• Den dag människor slutar konsumera börjar hjulen stanna av, med lägre vinster, mindre skatteintäkter och ökad arbetslöshet som följd.

• Den dag det blir rusning till bankerna och kunderna vill ta ut sina besparingar kommer det att visa sig att de pengarna inte finns i bankvalven. Bankerna kan då tvingas hålla stängt, och människor blir utan kontanter.

"... så fort tillväxten stannar av blir det problem. När arbetslösheten ökar kan färre personer köpa företagens varor samtidigt som statens kostnader går upp på grund av minskade skatteintäkter och högre utgifter. Risken är stor att en spiral av ekonomisk nedgång uppstår, med förödande sociala konsekvenser som följd - särskilt för dem i samhället som har minst resurser. Också de politiska följderna blir svåra."

Buzz Holling