EN WHISTLEBLOWER

Denna bok tillägnas en "whistleblower".

En person som tidigt försökte slå larm om Peak Oil.

Han visste vad han talade om och han hade rätt, inte desto mindre fick han den typ av bemötanden som ofta drabbar personer som är "före sin tid": hån och förakt, förtal och avståndstaganden.

Personen är M. King Hubbert.

Redan i mitten av 1900-talat påtalade Hubbert att olja och fossila bränslen är ändliga resurser, som inom överskådlig framtid skulle börja sina. Utvinningen skulle komma att beskriva en Bellkurva:

King Hubbert hade konstaterat att upptäckten av nya oljefyndigheter i USA nått en kulmen kring år 1930 och förutsade att en kulmen i oljeutvinningen – Peak Oil – där skulle inträffa kring år 1970. Han fick rätt.

Sedan förutsade han en global Peak Oil kring sekelskiftet 2000. Hans prognos slog fel på något decennium, men i huvudsak fick han rätt även där.

Tänk om USA sluppit presidenterna Reagan-Bush och istället fullföljt Jimmy Carters ansatser kring energiförsörjningen!

Tänk om landet redan på 70-talet påbörjat den nödvändiga omställningen – kanske skulle världens börser idag inte behöva vara fullt så skakiga?

 

"Jag var i New York under 30-talet. ...det var en mycket lärorik upplevelse. Vi stängde av landet av monetära skäl. Vi hade arbetskraft och rikligt med råvaror. Ändå stängde vi av landet.

Vi gör detsamma nu, men med ett annat materiellt perspektiv. Vi är inte i det läge vi var 1929-30 inför framtiden. Då var det fysiska systemet redo att rulla. Den här gången är det inte så. Vi är i kris i utvecklingen av det mänskliga samhället. Det är unikt för både mänsklig och geologisk historia. Det har aldrig hänt förr och det kan omöjligen hända igen. Man kan bara använda olja en gång.

Snart kommer all olja att ha eldats upp och metaller som brutits kommer att vara skingrade. Det är helt uppenbart ett katastrofscenario, men vi har tekniken. Allt vi behöver göra är att helt och hållet se över vår kultur och hitta ett alternativ till pengar.

Vi startar inte från noll. Vi har en enorm befintlig teknisk kunskap. Det är bara en fråga om att sätta ihop allt. Vi har fortfarande stor flexibilitet men vårt handlingsutrymme kommer att minska med tiden.

En icke-katastroflösning är omöjlig om inte samhället görs stabilt. Detta innebär att överge två axiom i vår egen kultur, (nuvarande) arbetsmoralen och tanken att tillväxten är det normala tillståndet i livet. Vårt fönster av möjligheter håller långsamt på att stängas..."

King Hubbert, 1974

 

Wikipedia:

"Marion King Hubbert, född 5 oktober 1903 Texas, USA, död 11 oktober 1989, var en amerikansk geolog och geofysiker, professor.

Han är mest känd för att ha formulerat en teori som förutsäger oljeproduktionen i ett oljefält eller ett land. Teorin kallas för Hubbert peak theory och förutsäger bl.a när oljeproduktionstoppen är nådd, därefter minskar produktionen.

Hubbert förutsåg bl.a. USA:s oljeproduktions topp som inträffade på 1970-talet, ca 40 år efter toppen av nya oljeupptäckter. Enligt samma teori förutspådde han en global oljetopp före år 2000, då oljeupptäckterna maximum var kring 1960-talet. Denna globala oljetopp tycks han dock ha förutspått fel med några tiotals år ..."