FÖRORD

Ämnet för denna bok är uttömningen av vår planet på i första hand olja, men även andra fossila bränslen: naturgas och kol. Resurser som är ändliga, men som exploateras utan långsiktighet, utan hänsyn till kommande generationers behov.

Den exponentiella tillväxten gör nu problemen till föjd av detta så akuta, att även vi nu levande riskerar att drabbas.

Ett mycket stort antal böcker har redan skrivits i detta ämne. Det mesta har varit på engelska, men nyligen har kommit flera bra böcker även på svenska.

Vad skulle då denna bok eller skrift kunna tillföra? Ambitionen är begränsad: att förmedla det mest centrala på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

Bokens titel,"Gilla läget!", är lånat från militären. I detta begrepp ligger inte att man behöver tycka om vad man ser och vad man får veta.

Däremot betyder det att man utan skygglappar försöker skaffa sig en så realistisk bild som möjligt av föreliggande energiproblem och svårigheter, förutsättningar och möjligheter. För att sedan utan vidare dröjsmål börja agera - enskilt och tillsammans - på mest effektiva och ändamålsenliga sätt.

I fokus står alltså problemen utifrån jordens sinande resurser beträffande fossil energi. Klimatfrågan lämnas utanför.

Bokens centrala budskap är att vi än så länge har ett "fönster" av handlingsutrymme, som det gäller att ta tillvara - och att göra det i tid! När det fönstret väl slagit igen kan mycket vara för sent.

Rättvik, den 4 april 2012

Jan Milld

"Den 'återhämtning' som ställts i utsikt sedan finanskrisen bröt ut saknar fast grund. Fortsatt tillväxt och kreditdopad köpfest kräver nämligen energi. Närmare bestämt riklig tillgång på billig sådan. På denna punkt har verkligheten förändrats. Den billiga energins tid är över och oljetoppen är här."

Björn Forsberg

 

"...det är mycket hög tid att börja förbereda sig för en mycket annorlunda framtid."

Chris Martenson