Genusfrågor

Min position i genusfrågan kan sammansattas som att jag är anhängare av en "nyfeminism" - i motsats till tok-, elit- och radikalfeminism.

Kärnan i min nyfeminism är sunda könsroller, med

- en maskulinitet fjärran från det "macho", där min tupp Bertil kan stå som en positiv förebild.

- en feminitet som ger plats för kvinnans olika roller

Det finns medfödda könsskillnader, även mentalt. Därmed inte sagt att individer måste leva upp till andra roller än vad de själva vill.

Varken kvinnor eller män ska diskrimineras. På arbetsmarknaden ska objektiva och ändamålsenliga krav gälla till olika uppgifter, lika för alla.


Denna avdelning på min hemsida vill samla det material i ämnet som jag framställt:

• dels texterna på min blogg, "Tänd ett ljus!"

• dels filmerna på min youtubesida "Millt sagt"

 


Jan Millds hemsida

 

 

 

MIN BLOGG

FILMER

Genustokerier:

Manshatet

Jämställdhet

Forskning och dressyr

Bra för vem?

 

Hjernevask

 

ANDRA BLOGGARE

Pelle Billing

Pär Ström

Tanja Bergkvist