Inlägg till Klarspråk, insänt den 30/5. dock ej utsänt:

Människosyn

Många politiker har nu uttalat sig för att invandringsfrågor måste kunna diskuteras öppet också i Sverige. "Tag debatten med Sverigedemokraterna!", säger man.

Men det finns en kluvenhet, för samtidigt säger andra företrädare för de sju riksdagspartierna att det gäller att "hålla rent", och då kan man inte debattera med Sverigedemokrater.

Vad är det för en människosyn som ligger bakom denna hållning?

"Hålla rent". Meningsmotståndare är alltså att betrakta som någon slags ohyra, som smuts . Det ligger i och för sig i linje med invektiv som förekommit, då invandringskritiker kallats för löss, extremister och svin.

Vad är det som ger denna orenhet? Jo, det är uppfattningen att invandringen behöver minska. Det är uppfattningen att det finns ett samband mellan omfattningen av integrationsproblemen i samhället och omfattningen av invandringen till Sverige.

Renhetsivrarna ger här plats för bara en åsikt.

De som talar så nedsättande om meningsmotståndare och som blockerar en debatt ger prov på en dubbelt negativ människosyn.

Dels visar de ett förakt för människor som tycker annorlunda.

Dels visar de en misstro mot vanliga människors förmåga att själva bedöma fakta och argument, för att bilda sig en egen uppfattning.

Här kan noteras en paradox. Just dessa renhetsivrare upprörs över vad de kallar den "fruktansvärda" människosynen hos invandringskritiker.

Det kan synas motsägelsefullt, men här finns en gemensam nämnare. Den som pläderar för att "hålla rent" måste rimligen vara en människa som själv är ovanligt ren. Den som upprörs över andras människosyn måste rimligen själv ha en väldig fin människosyn.

Men vad denna förträfflighet och egenrättfärdighet i praktiken leder till är en monstrifiering av meningsmotståndare, med en polarisering som inbjuder till övergrepp. Samtidigt blockerar det alltså en debatt i sak.

Det är inte bra för Sverige.

Jan Milld


 Se även:

Mötestillstånd


  Startsidan, Jan Millds hemsida