Lissabonfördraget

Den 20 november röstad Sveriges Riksdag om Lissabonfördraget.

Av totalt tretton riksdagsledamöterna från Dalarna röstade nio ja till fördraget och därmed nej till Sveriges framtid som självständig nation.

En ledamot avstod och en frånvarade.

Bara två ledamöter röstade nej till fördraget.

 

Så här ställde sig de respektive riksdagsledamöterna från Dalarna:

Röstade ja
Avstod/frånvarade
Röstade nej

Ulf Berg (m)

Lennart Sacredéus (kd)

Jan Lindholm (mp)

Patrik Forslund (m)

Carin Runesson (s)

 

Lena Olsson (v)

Rolf Gunnarsson (m)

 

Peter Hultqvist (s)

   

Marita Ulvskog (s)

   

Kurt Kvarnström (s)

   

Hans Unander (s)

   

Camilla Lindberg (fp)

   

Kenneth Johansson (c)

   

Fråga: röstade man ja av egen övertygelse, eller var det bara så att man böjde sig för "partipiskan", dvs man röstade som man gjorde av omsorg om att få behålla sin riksdagsplats?

Är det inte från folket som riksdagsmandatet ska komma?


  Startsidan, Jan Millds hemsida