Uppfinningar

Gustaf de Laval
1845 - 1913, född i Orsa
Uppfann separatorn, arbetade fram en första ångturbin

 

Christopher Polhem
1661 - 1751, "adopterad dalmas" född på Gotland
Hade Stiernsund och Falu gruva som verksamhetsfält.


  Startsidan, Jan Millds hemsida