Sjöar

Dalarnas viktigaste sjöar är:

1. Siljan/Orsasjön:

Siljan är Sveriges till storleken sjätte eller sjunde sjö, beroende på hur man räknar.

Själva Siljan har en yta på 290 kvadratkilometer, då är både Storsjön i Jämtland och Torne Träsk i Nottbotten större.

Men Siljan står i nära förbindelse med Orsasjön, genom det 4 km långa Moranoret. Orsajön är på 53 kvkm. Ibland räknas de båda som en sjö.

Såväl den egentliga Siljan som Orsjön är mycket djupa: 128 respektive 94 meter. Bara Hornavan och Vättern är djupare än Siljan.

Förklaringen till detta djup är att Siljan/Orsasjön bildades genom ett stort meteoritnedslag för 360 miljoner år sedan. Resultatet blev "Siljansringen", där också Skattungen och Oresjön ingår. Dessa rinner ut i Orsajön genom Oreälven.

Genom Siljan rinner Österdalälven, med tillflödet vid Mora, avrinningen vid Leksand.

 

2. Runn

Dalarnas andra sjö är Runn, som är på 66 kvadratkilometer. Vid Runn ligger Falun och även när Borlänge.

Runn har en avrinning till Dalälven vid Torsång.

 

3. Amungen

Den i storlek tredje sjön är Amungen, på 63 kvadratkilometer.

Denna sjö ligger på gränsen mot Hälsingland, men större delen av den ligger i Dalarna

Amungen har en avrinning till Runn via Svärdsjövattendraget.

 

4. Väsman

Väsman i söder är den fjärde sjön, på 40 kvkm. Också vid denna ligger en en av Dalarnas större orter, Ludvika.

Väsman står i förbindelse med Barkensjöarna, Strömsholms kanal och Kolbäcksån ända till Mälaren.

 

5. Barken

De avlånga Barkensjöarna -Norra Barken och Södra Barken - har en yta på 34 kvkm.

Vid Norra Barken ligger Smedjebacken.

 

6. Venjan

Till sist kan nämnas Venjan, på 30 kvkm.

Denna sjö ligger i Mora kommun och har avrinning i Västerdalälven.

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida