Älvar

Talar man om älvar eller floder i Dalarna handlar det om och samma flodsystem: Dalälven.

Dalälven är 54 mil från källan till havet, vilket gör den till Sveriges tredje älv i storlek.

Avrinningsområdet är nära 29.000 kvadratkilometer, att jämföra med ytan för Dalarnas län, på litet drygt 29.000 kvkm.

Dalälven består av Västerdalälven och Österdalälven, som löper samman i Djurås, i Gagnef kommun.

 

Österdalälven rinner genom Siljan, vid Mora och Leksand/Insjön.

Innan dess har den passerar Idre, Särna och Älvdalen.

Strax söder om Särna ansluter Fjätälven, vid Älvdalen ansluter Rotnen.

Den stora Trängsletdammen ligger i Österdalälven, mellan Åsen (norr om Älvdalen) och Särna. Trängslet är den största av de många kraftstationerna vid älven.

Vid Orsasjön/Siljan kommer en tillrinning från Oreälven.

 

Västerdalälven kallades tidigare Fuluälven/Fuluån. Detta betecknar idag ett av Västerdalälvens tillflöden. Det största tillflödet är Vanån, vid Vansbro.

 

Efter Djurås kommer en tillrinning från sjön Runn vid Torsås. Älven passerar där Borlänge, sedan Säter, Hedemora och Avesta, för att fortsätta mot Bottenhavet via sjösystem mellan Gästrikland och Uppland.

Djurås markerad med ringen.

Dalälven, med nedre loppet


  Startsidan, Jan Millds hemsida