Stöld och rån

Generellt har en minskning av antalet anmälda brott inom kategorin stöld och rån minskat i Dalarna och  inom varje enskild kommun under det senaste decenniet.

Detta kan ju tolkas på två sätt. Antingen speglar detta en reell minskning av dessa brott eller så handlar det om en minskad anmälningsbenägenhet, då man upplever en anmälan som meningslös eller att den kan skapa en hotbild.

I topp ligger Borlänge medan Gagnef är den kommun som har lägst antal stöder/rån.

Den horisontella linjen i diagrammet nedan visar siffran för Dalarna som helhet.

Bara tre kommuner ligger således över genomsnittet. Anmärkningsvärd är återigen Malungs höga placering.

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida