Misshandel

Antalet anmälda misshandelsfall per 100.000 invånare i Dalarna var 545 år 1995.

Tolv år senare, 2007, var siffran uppe i 793.

För Sverige som helhet var motsvarande siffror 616 och 899.


 

Överlag kan en viss ökning konstateras.

Samtidigt är skillnaden tydlig mellan olika typer av kommmuner.


Föga överraskande hamnar kommuner med större orter, dessutom orter som har en hög andel personer med utländsk bakgrund, högt.

Mer överraskande kan synas att glesbygdskommuner som Malung och Älvdalen hamnar så högt. Kan en förklaring ligga i att de rymmer turistorter, och att en stor andel av brotten begås av andra än kommunens egna invånare?

Läst hamnar alltså de mest utpräglade jordbruksbygderna, utan vare sig stora tätorter eller många skidturister.


  Startsidan, Jan Millds hemsida