Samtliga brott

Det totala antalet anmälda brott i Dalarna år 2007 uppgick till 31.049.

Det betyder drygt 11.000 brott per 100.000 invånare.

För Sverige som helhet var det fler, där var det fråga om mer än 12.000.


Jämförelser kommunvis, anmälda brott:

I topp hamnar kommunerna med de största orterna, och orter som ligger närmare Stockholm och Västerås. Ett undantag är Malung, vilket reser frågetecken.

I botten hamnari huvudsak jordbruksbygder och glesbygdskommuner


  Startsidan, Jan Millds hemsida