Spanska

Det har sina sidor att själv kunna formulera några meningar på spanska. Det förleder lätt kubaner att tro, att man även kan förstå vad de säger. Och så sätter de igång att prata, och prata. Dessutom snabbt.

Vad gäller samtalet med Carlos fanns ändå inte mycket av alternativ. Han kunde bara spanska.

Carlos var i grunden regeringsanhängare, även om han på intet sätt var okritisk. Hans intresse för att få veta mycket om Sverige var stort, som hos många kubaner.

Till en del bottnar detta ofta i att man helst av allt skulle vilja emigrera. Det gällde nog även Carlos, trots hans politiska inställning. Han hade ju förstått att om han kom till Sverige kunde arbeta som akupunktör skulle hans inkomster nå nivåer som han på Cuba bara kan drömma om.


  Startsidan, Jan Millds hemsida