Flygförsening

Flygbolaget hette Premair, och vad jag erfor så fanns ett öknamn för detta bolag: "Preliminär". Tydligen var det ganska vanligt med förseningar när man reste med det.

Rent allmänt inte så konstigt, med tanke på de låga priserna. För att kunna pressa priserna måste man rimligen ha snävare marginaler i form av underhåll, flygplan i reserv, osv. Personligen hade jag betalt så litet för resan, att jag inte kände mig kunna klaga.

Dessutom tog Premair väl hand om oss, när de slutligen lyckats pressa fram beskedet om förseningen. Vi fick frukost, kördes till ett bra hotell i närheten, fick sedan lunch. Det blev ett välkommet tillfälle att sova några timmar.

Och nu var det ju semester - bara att koppla av! Ett resonamang, som kanske var lättare för mig att föra, än för dem som hade saker inbokade vid den planerade ankomsttiden.

När jag kom hem låg dessutom en avi på 227 kr från Premair och väntade: man återbetalde en 12-del av priset för resan.


  Startsidan, Jan Millds hemsida