Ej "licensiada"

Här kunde spåras en spricka i muren för Castro.

Det var ju själva tanken med turismen, att den skulle ge inkomster för staten. Hur skulle man annars kunna finansiera t ex de enorma utgifterna för alla välbetalda poliser?

De reguljära hotellen, särskilt de lyxigare, var naturligtvis det som drog in mest pengar. Till detta kom "habitacion licensiada", som också stod under kontroll. De som på detta vis tog emot turister i sina hem måste vara godkända av staten, de måste iakttaga vissa regler 1) och en stor del av pengarna går vidare till staten.

Här skedde alltså en revolt mot detta. Trycket fanns ju från två håll.

För kubanerna var 15 dollar 2) mycket pengar.

För mig som turist var det angeläget att pressa kostnaderna.

Det par jag bodde hos hade tagit emot utländska turister under lång tid, jag var den fjärde svensken. Även grannen (jag tror hon hade ett handikappat barn) hade turister - fyra holländskor när jag kom.

Huset var för övrigt intressant. Det var på fem våningar och hade massor av lägenheter, utmed loftgångar som vette in mot en gård, eller kanske snarare schakt. Det gav akustik och en sällsam blandning av ljud från de många olika lägenheterna.

Hur kunde man göra denna revolt? Fanns inte CDR 3) i detta hus, som rapporterade vidare? Kanske var det så att just de som hyrde åt turister själva ingick i ledningen för detta CDR. Klart stod att mannen i just det lägenhet jag bodde i var tekniker och den som hade hand om vattensystemet i huset. 4)


1) T ex ska turisten ha låsbart rum med egen nyckel.

2) I mitt fall 60 dollar, eftersom det blev fyra nätter.

3) Kommittér till revolutionens försvar.

4) Just när jag var där hade man problem, det fanns under drygt ett dygn inget annat vatten än det som man kunde hämta upp i hinkar.


  Startsidan, Jan Millds hemsida