Esperanto

Normalt sett tar jag alltid kontakt med lokala esperantister, oavsett till vilket land jag kommer. I detta fall blev dock ingen tid för planering, och i Havanna var programmet fullt ändå.

Det faktum att Cuba hade en esperantorörelse visste jag redan genom att världsesperantokongressen 1990 hållts i Havanna. Genom Maria fick jag veta att en kubanska rörelsen var starkast i tre städer: Havanna, Santiago och Camagüey.

Det får bli min prioritering nästa gång jag reser till Cuba.


  Startsidan, Jan Millds hemsida