Utsikt över Holguin

Regnet öste ned, men däruppe fann vi skydd i bar under halmtak, där det fanns två personer bakom disken och polisman framför. Maria hade must berättat att detta var en sådan avsides plats, där risker för rån förelåg.

Jag beställde en läsk var och en av oss tre, det kostade fyra och en halv dollar, om jag minns rätt. När kom ner igen stod en buss och väntade på avgång. Jag bytte några ord med föraren och fick klart för mig att om jag hade haft hans lön skulle jag just ha gjort av med två veckors inkomst på de där tre läsken.

Innan vi gick hann vädret lyckligtvis klarna, så jag fick några bra fotografier med vyn över staden.

Holguin skiljer sig markant från t ex Havanna eller Santiago vid kusterna. Här är människor med mörk hudfärg kanske ovanligare än i Stockholm. Fram till revolutionen 1959 var direkt förbjudet för svarta att bosätta sig i Holguin. Rasism har funnits även på Cuba!

Nu finns ingen rasism i de officiella politiken, men helt borta var den inte i enskilda människors tänkande, sades det mig.


  Startsidan, Jan Millds hemsida