Folkviljan

Vad anser folket på Kuba? Hur starkt stöd har Castroregimen?

Så här skriver Noam Chomsky, i sin bok "Makt, lögner och motstånd":

"Amerikanerna kommer knappast... att få ta del av resultaten av en opinionsundersökning från 1994 som anses vara den första oberoende och vetenskapliga studien. Man har skrivit om den i den spanskspråkiga pressen i Miami men uppenbarligen ingen annanstans.

I denna undersökning sägs att

88 procent av befolkningen i landet sa sig vara 'stolta över att vara kubaner' och

58 procent att 'revolutionens framsteg är viktigare än dess misslyckanden',

69 procent ansåg sig vara 'revolutionärer' (men bara 21 procent 'kommunister' eller 'socialister'),

76 procent sa att de 'var nöjda med sitt personliga liv' och

3 procent sa att 'politiska problem' var de mest akuta problemen för deras land."


  Startsidan, Jan Millds hemsida