Centralamerika

Geografi

Centralamerika 0mfattar sju små länder mellan Mexico och Colombia. Alla har spanska som officiellt språk, utom den tidigare engelska kolonin Belize.

 

 Miljoner invånare

 Kvadratkilometer
 1. Guatemala

 12

 109.000
 2. Honduras

 6,5

112.000 
 3. El Salvador

 6,3

21.000 
 4. Nicargaua

 4,7

130.700 
 5. Costa Rica

3,7 

51.000 
 6. Panama

 2,9

 75.500
 7. Belize

 0,2

 23.000

Översatt till diagram:

   

Ekonomi

Fakta om ekonomin för dessa länder har jag funnit i CIA:s länderbok på webben. Uppgifterna avser år 2002, och är i viss mån uppskattningar:

 

 BNP per invånare, US-dollar

 Procentandel under fattigdomsgräns
 1. Guatemala

 3.700

 75
 2. Honduras

2.600 

 53
 3. El Salvador

 4.700

 48
 4. Nicargaua

2.500

 50
 5. Costa Rica

8.500 

 21
 6. Panama

 6.000

 37
 7. Belize

4.900 

Kontrasten är alltså skarp mellan Nicaragua (4) och Costa Rica (5). Sett till hela Latinamerika kommer Costa Rica på femte plats beträffande BNP per invånare, efter Puerto Rico, Argentina, Chile och Mexico. Nicaragua delar näst sista platsen med Bolivia, bara Kuba är fattigare.

Historia

Fram till början av 1800-talet var hela Latinamerika, utom Brasilien, en spansk koloni. Efter att franska trupper under Napoleon 1808 invaderat Spanien utbröt ett befrielsekrig. När Mexico 1821 utropade sig som självständigt kom det spansktalande Centralamerika - med undantag av Panama (som ingick i det självständiga Colombia) att ingå där. Detta varade dock bara i två år. 1823 proklamerades den Centralamerikanska federationen.

1838 upplöstes denna federation och de fem staterna blev - åtminstone formellt - självständiga. Beroendet av Spanien avlöstes snart av ett USA-beroende. Enligt "Monroe-doktrinen" från 1823 betraktas hela Latinamerika som USA:s intressesfär.

Panama bröts loss från Colombia 1903 genom USA-inblandning, efter att den colombianska regeringen lagt hinder i vägen för ett planerat kanalbygge. USA fick då disponera en zon över näset, som militärbas och för byggandet av sin kanal. 1914 var den färdig.


  Startsidan, Jan Millds hemsida