Fråga till City-redaktören

Nedanstående brev sändes i juni 2007 till City-redaktören Mikael Nestius.

Så fort ett svar inkommit kommer detta att publiceras här nedan.

 

I gårdagens City summerar du tidningens artikelserie om invandringen. Du skriver: "För att de nya stockholmarna ska få en ärlig chans att lyckas måste vi göra upp med våra fördomar."

Det är ett faktum att arbetslösheten är högre och sysselsättningsgraden lägre bland invandrare än bland etniska svenskar. Detta gäller framförallt invandrare från Afrika, Asien och Latinamerika samt de till Sverige nyligen ankomna.

Som jag förstår Dig menar Du att detta faktum kan förklaras - till stor del, huvudsakligen eller rentav helt - med fördomar från svenskars sida.

Därför har jag en fråga:

Finns det någon saklig grund för denna uppfattning?
Finns det några undersökningar som bekräftar att så är fallet?

Eller är det Du själv som här ger prov på en fördom?

Min avsikt är att publicera Ditt svar på min bloggsida: http://www.algonet.se/~milld/blogg

mvh
Jan Milld