Den 18 mars 2008:

Debatt om debatt

Den 13/3 -08 debatterade SVT:s "Debatt" den typ av debatt som förekommit i programmet kontra vad som borde förekomma.

Mot ett mer civiliserat upplägg, med färre deltagare, färre ämnen och mer tid - så att envar får chans att prata till punkt utan att direkt bli avbruten - anfördes ett intressant argument:  tittarsiffrorna skulle bli lägre.

Därmed har man erkänt samtidigt två saker:

1. Public-Service-idén har övergivits. Det handlar mer om höga tittarsiffror än om innehåll.

2. Det s.k. debattprogrammet må sortera under samhällsredaktionen, men är i praktiken främst ett underhållningsprogram.

Därutöver framkom att man var lyhörda för Expressenkrönikörskans synpunkter nedan, om förmenat rasistiska svenskar som försökte göra sig hörda.

Detta tangerar kärnfrågan: vilka ska få komma till tals i dessa TV-program med anspråk på att debattera?

En frågeställning som förekom var att "vanliga människor" borde få komma till tals. Detta kan ju inte vara ett självändamål, eller i varje fall inte tillräckligt skäl att få vara med!

"Vanlig" eller kändis - en förutsättning måste vara att vederbörande är engagerad och har något som åtminstone han eller hon själv tycker är viktigt att få sagt!

 

Den 16 mars 2008:

Ny nedläggning?

"Är det rimligt att Sveriges Radio har fyrtio minuter 'Rasistnytt' i P1, måndag till fredag?

Tjugo över nio på morgnarna, efter Ekot, drar den intoleranta tokvinden in i min lägenhet. Då börjar 'Ring P1'.

I går handlade tjugotre av tjugofem minuter om
invandring och invandrare. Främst var det mediernas 'censurering' av nyheter om brott som upprörde medborgarna. Folk som kontaktar 'Ring P1' tycker nämligen att det är mycket viktigt att få veta vilken etnisk bakgrund brottslingar har.

'Ring P1' är alltid tjockt med människor som häver ur sig dumheter om invandring. Jag menar dumheter. Det handlar om ogenomtänkt, felinformerat, osammanhängande dravel."

Så skrev nyligen en av dessa turbotrutar i Expressen. Hon har eget utrymme där, vecka efter vecka.

Det är uppenbart att hon ser sig själv som bättre informerad än de som har andra åsikter hon själv.

Jag undrar just om hon har noterat att:

a) Antalet anmälda misshandelsfall förra året uppgick till 82.000

b) Motsvarande siffra för det senaste decenniet blir 660.000.

c) Mörkertalet är stort och Brå uppskattar det verkliga siffran på antalet brott till fyra gånger så hög.

d) Det betyder cirka 2 1/2 miljoner misshandelsfall, i land med en befolkning på 9 miljoner människor.

e) De flesta grova våldsbrottslingar i Sverige har utländsk bakgrund.

f) Till detta kommer cirka 100.000 som motsvarande siffra för antalet våldstäktsoffer.

Expressentruten verkar häpen över att så många upprörs över detta. Det borde hon inte vara.

Å andra sidan ingår det kanske i kravprofilen på hennes jobb att inte ha verklighetskontakt.

Kanske ligger det något i att inlägg i "Ring P1" ofta är osammanhängande. Det blir lätt så när man hela tiden blir avbruten eller vet att man snart kan bli det.

Det var mycket bättre, och värdigare, med den programform som "Klarspråk" tillhandahöll. Som medverkande hade man kontroll över vad man fick ur sig, och för lyssnarna blev det mindre sönderhackat.

Varför lades "Klarspråk" ned?

 

Den 9 mars 2008:

Alibi-debatt

Den 6/3 -08 hade SVT:s program "Debatt" som tema "islamofobi". Varför ordnas sådana tillställningar, med ett otal deltagare? Om syftet är att skapa klarhet om något så blev det ju ett kapitalt misslyckande.

Nu kan syftet inte ha varit detta. Syftet var uppenbart: att få något att kunna hänvisa till. Denna fråga debatteras även i Sverige! Till och med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson fick vara med!

Det var inte en debatt, i den bemärkelse att frågor skulle bli allsidigt belysta och att olika åsiktsföreträdare skulle få komma fram med vad de hade att säga.

Istället vara det fråga om alibi-debatt, dvs ett arrangemang med syfte att ge manöverutrymme åt makthavarna att fortsätta sin destruktiva politik.

Även om det hade funnits en hederlig ambition att komma framåt i sakfrågan, så var detta en nästintill omöjlighet med så många deltagare (12 personer utöver programledaren, Stina Dabrowski) och så litet tid till förfogande (två andra teman skulle också hinnas med).

Därtill kom det faktum att en sådan balans-ambition helt saknades. Av de 12 debattörerna tillhörde bara 3 den åsiktsriktning som man (i och för sig helt felaktigt!) kallar "islamofober". Övriga 9 tillhörde den andra åsiktsriktningen, som man i analogi rimligen får kalla "svedofober".

Det ger följande diagram:

Denna obalans i deltagare förstärktes, om vi ser till antalet inlägg. Flest inlägg fick en Muhammad Fazlhashem (7), näst flest fick Fatima Doubakil. Totalt fick den sidan 25 inlägg. Motsidan fick totalt 6 inlägg.

Det ger följande diagram:

Skulle man dessutom se till längden på inläggen, den totala talartiden från respektive sida, blir skillnaden än mer markant.

Snedheten förstärktes också av att Jimmie Åkesson främst fick svara på riktade frågor från Dabrowski, t ex om han själv varit i en moske eller om han har någon vän som är muslim! Underförstått: för att få ha åsikter om islam måste man kvalificera sig.

Hela förutsättningen för alibi-debatten var dessutom felaktig, dubbelt felaktig:

1.

Det är kränkande att sätta sjukdomsdiagnos på dem som tycker annorlunda. Det handlar om helt rimliga åsiker och invändningar.

(att jag i diagrammen använder begreppen här sker med denna reservation - så länge pk-iterna  stämplar på detta sätt så kan de ha detsamma tillbaka)

2.

I fokus placerades muslimers problem eller upplevda problem.

Inget fick sägas om de problem som svenskar möter i sammanhanget.

Strikt skulle man hålla sig till den mall som Expo tillhandahållit för diskussion.

Men det som kallas "islamofobi" handlar om svenskars invändningar mot islam eller kritiska hållning till muslimska företrädare i Sverige. Där finns förvisso en utbredd negativism, men den är i stor utsträckning befogad.

Ska denna hållning verkligen diskuteras, då blir det ofrånkomligt att gå in på de faktorer som ger upphov till den.

• Dit hör den massiva musliminvandringen på kort tid.

• Dit hör kravmaskineriet och hotfullheten

• Dit hör munkavlen på oss svenskar.

Funnes det ett enda uns av ärlig vilja att motverka "islamofobi", då skulle man visa oss svenskar mer respekt än vad detta TV-program under falsk flagg gav prov på!


EN HISTORIA FÖR SIG i detta sammanhang var ju insatsen från KD-ledaren, Göran Hägglund. Genom sina erbarmliga inlägg sade han än en gång farväl till partiets kärnväljare.

Frågan är om Kristdemokraterna ska sätta in Maria Larsson som partiledare före valet 2010, eller om man kommer att vänta tills partiet har åkt ut ur riksdagen.

 

 

Den 3 mars 2008:

City ger svaret

Brottsligheten, totalt sett, fortsätter att öka. Inte minst gäller detta våldsbrott, och brott riktade mot enskilda individer. Antal misshandelsfall har mångdubblats sedan 1950-talet. Då låg de anmälda fallen kring 8.000 per år. På 1990-talet var siffran över 50.000.

Under de senaste tio åren har ökningen gått från cirka 40.000 till nära 82.000.

Varför denna ökning? Vilka är det som beter sig så obegripligt: ger sig på andra människor, för att skada dem?!

Detta är vad många självklart frågar sig!

Gratistidningen "Stockholm CITY" tar den 3/3 -08 upp ämnet, och ger sina "besked":

"VÅLDETS MEKANISMER - VEM SLÅR?

Oftast en ung man som antingen själv blivit slagen eller bevittnat våld under uppväxten.

Har dåliga vuxenkontakter i barndomen.

Brister i förmågan att känna empati. Avhumaniserar och degraderar sitt offer.

Är lättkränkt och har låg självkänsla.

Fascineras av våld, exemplevis filmer och spel.

Har dålig impulskontroll."

"Stockholm CITY" nämner inget om etnicitet, men de som i övermått fyller de av tidningen uppställda krititerierna är ju unga män med utländsk bakgrund - själva födda utomlands, eller med föräldrar som är det.

Siffrorna hålls hemliga, så vi är hänvisade till att gissa: har 50%, 70%, 90% eller 99% av gärningsmännen utländsk bakgrund?

Min gissning är: cirka 90%.

Klart är  att om vi inte hade haft denna massiva och okontrollerade invandring under de senaste decennierna, då skulle dessa problem med gatuvåld och hot, otrygghet och misshandel inte vara tillnärmelsevis så stora som de i dag är i Sverige.

Såtillvida kan sägas att en grundläggande orsak ligger i invandringen.

Om vi vill minska problemet, eller åtminstone motverka att det ytterligare ökar, måste därför en första åtgärd vara att försöka strypa den fortsatta fjärrinvandringen,

Det vill dock inte "City" och dess uppblåste redaktör.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2008