Den 11 juni 2008:

Konspiration?

Centralt i pk-iternas arsenal - eftersom deras fakta och argument inte förslår långt - är användandet av negativa epitet, nedvärderande etiketter.

Således har vi invandringskritiker fått vänja oss vid att vi är "främlingsfientliga", "rasister", eller värre.

Begrepp som på sistone blivit vanligt är varianter på "konspiration". Vi är "konspirationsteoretiker", vi ägnar oss åt "konspirationstänkande", osv. Nyligen användes detta t ex av Jan Guillou, när han skulle komma åt Gunnar Sandelin.

Varför används detta begrepp?

Funktion är uppenbar, tycker jag. Den är att hindra människor från att tänka fritt, eller i varje fall öppet lufta sina tankar - av rädsla för att annars utsättas för denna stämpling.

I själva verket är det ju ingen hemlighet att det finns olika intressegrupper i samhället, som i olika sammanhang, efter förmåga, försöker påverka politiska beslut i en för dem önskad riktning.

Vissa grupper är starka, andra svaga. Vissa kanske försöker påverka bara i enskilda frågor, andra kan ha ett bredare spektrum. Vissa arbetar öppet, andra mer i det fördolda. Så långt kan jag inte se att det rör sig om några djärva antaganden.

Djärvt blir det däremot om man ser till vad som hänt beträffande invandringen, sedan några decennier - i Sverige och andra västländer.

Mot bakgrund av hur denna politik går fullkomligt mot medborgarnas intressen, står totalt i strid med vett och sans, blir tre förhållanden anmärkningsvärda:

1.

Att så många grupperingar i Sverige - fackföreningsrörelse och näringsliv, samtliga riksdagspartier, alla stora media, osv - så samstämmigt besjunger denna "mångkultur".

2.

Att samma sak inträffar i land efter land, efter samma mönster.

3.

Att man framhärdar med galenskaperna, långt efter att facit står helt klart.

 

ALLT DETTA är ju så fantastiskt, att det i sig är osannolikt. Inte desto mindre är det verklighet.

Har allt detta inträffat bara av en slump och en serie tillfälligheter? Det vore väl än mer osannolikt!

Jag kan inte se någon annan rimlig förklaring, än att bakom det hela finns en plan, från mycket starka krafter, med en bestämd uppfattning om att dessa samhällsförändringar skall genomdrivas.

Men visst är det svårt att förstå hur man lyckats få så många individer att aktivt arbeta för denna samhällsupplösning. Hur har det konkret gått till, när man förmedlat "läxan".

Svårt att förstå är också varför man driver detta vansinnesprojekt!

Vem kan ha något att vinna på det?

 

 

Den 3 juni 2008:

Principlöst av SD

Det är naturligtvis angeläget att Sverigedemokraterna, med sin historia från tidiga 90-talet, nu håller en klar distans till nazismen.

Med den utgångspunkten var det ändamålsenligt att, som man gjorde i Karlskrona för en tid sedan, anordna en manifestation mot "Förintelsen" i Tyskland (eller av Tyskland besatta områden) på 30- och 40-talen. Det var ju en kraftfull markering.

Samtidigt blev det principlöst.

SD har ju inte anordnat någon manifestation mot det svenskfientliga våldet. Det som ger partiet ett existensberättigande är ändå att det tar sig an problem i Sverige och i nutid.


Ett annat exempel ges från firandet av Israels 60-årsdag den 18 maj. Med anledning av detta anordnades en demonstration. Där deltog några sverigedemokrater, däribland partisekreteraren Björn Söder.

Uppenbarligen deltog de inte bara som privatpersoner, eftersom det hela uppmärksammades stort på SD:s webbsida:

Svenska flaggor och israeliska, sida vid sida. Förvisso återigen en kraftfull markering, ett avståndstagande från både nazism och islamism.

Ska man problematisera - och det bör man - rymmer dock ett sådant ställningstagande från partiet också problem. Det kan leda långt om SD gör den typen av utrikespolitiska ställningstaganden, det verkar splittrande.

Sverigedemokraterna bör stå för en samling bakom värnandet av svenska intressen - en samling av i princip alla svenskar, oavsett syn på Palestinakonflikten.

SKULLE MAN här göra ett avsteg, och ge sig in på utrikespolitik, borde det ha legat närmare med ett avståndstagande från USA:s invasion av Irak. Denna har som bekant genererat stora flyktingströmmar, inte minst till Sverige!

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2008