Den 15 juli 2008:

SD-Kuriren

SD-Kuriren nr 77, sommarnummer 2008, var bättre än på länge. Det kom dessutom i tid, var inte försenat.

Till förtjänsterna hör ett antal konstruktiva artiklar kring äldreomsorgen. Dit hör också en del vassa notiser. Som denna:

"POLIS UTAN MEDBORGARSKAP

Ibland behöver man inte måla verkligheten med fler ord än nödvändigt.... I rapporten 'Framtidens polisutbildning, SOU 2008:39' står följande att läsa på sidan 15:

'Vissa av de krav som gäller idag vid antagningen till polisutbildningen kan emellertid slopas. Hit hör de nuvarande kraven på svenskt medborgarskap, de fysiska kraven (styrka, kondition och simning), de personliga egenskaperna (lämpligheten för polisyrket) och svenskprovet. Genom att ta bort dessa krav skapas större förutsättningar att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund."

 

Till det mindre förtjänstfulla i SD-Kuriren hör en notis med rubriken "Ökat flyktingmotstånd". Det är ju att ta över den politiskt korrekta retoriken!

Vi vet ju att bara en liten andel av dem som fått stanna i Sverige efter asylansökan fått göra det pga skyddsbehov. De flesta är inte flyktingar.

Detta bekräftas också av att så många kan resa tillbaka till hemlandet direkt efter att det fått sitt svenska PUT och sin navelsträng av svensk bidragsförsörjning säkrad.

T.o.m. pkl-iterna själva talar om att de som kommer till Sverige gör det för att "söka sig en bättre framtid". Man jämför med den svenska migrationen till Amerika.

Det är alltså fråga om migranter, inte flyktingar.

 

Den 5 juli 2008:

Solidaritet?

Text-TV rapporterade idag från en TV-artikel om aktuell skattemoral.

Så mycket som 46.000 70-talister nolltaxerar - trots att de är ekonomiskt aktiva, dvs har bil, bolag och bostadsrätt.

Bland 40-talisterna är antalet nolltaxerare 5.500. Skattemoralen är alltså i sjunkande.

70-talister - det betyder att dessa personer blev myndiga under 90-talet. De hjälpte till att rösta fram regeringen Bildt, under vars tid massinvandringen slog nya rekord.

Det här väcker ju frågor: vilken inställning har dessa nolltaxerare till mångkulturen? Tycket de att invandringen kan fortsätta som hittills? Behöver den minskas? Kan den tvärtom öka?

Ska kommunerna tvingas att ta emot dessa s.k. ensamkommande flyktingbarn? Ska de åläggas att tillhandahålla bostäder? Hur många personliga assistenter bör varje "barn" förses med?

Bör Sverige visa större solidaritet med "människor på flykt"? Vad anser dessa 70-talister?

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2008