Hur gör andra?

Hur gör våra grannländer i vargfrågan?

Länder där det i samma utsträckning som i Sverige kan anses att vargen är en naturlig del av faunan?

Länder som anslutit sig till samma internationella konventioner?

Hur mycket tillåts vargen att sprida sig där?

Vad görs där för att skydda lokalbefolkningen och deras djur?


NORGE

Ur "I VARGENS SPÅR", avhandling 2008 från Göteborgs Universitet, av Serena Cinque:

"Den norska rovdjurspolitiken lämnar olika starkt skydd för rovdjur i olika områden.

Våren 2004 beslöt den norska regeringen att vargar endast skall tillåtas etablera sig i ett särskilt förvaltningsområde. Utanför detta område skall vargpopulationen begränsas genom licensjakt.

Målet är att den norska vargpopulationen inte skall överstiga tre föryngringar.

Inom förvaltningsområdena skall samer och andra tamdjursägare inte bedriva ekonomisk verksamhet.

Rovdjur och annat vilt får dödas utan särskilt tillstånd om det behövs för att avvärja en fara för personskador. Det är också tillåtet för ägare till tamdjur, eller någon som representerar ägaren, att döda vilt under ett direkt angrepp på tamdjur."

"Den norska staten är enligt lag skyldig att betala full ersättning för husdjur och tama renar som skadas eller dödd av björn, järv, lo, varg eller kugnsörn. Full ersättnnig skall också betalas för kostnader som uppstår till följd av skadorna."

"När det gäller frågor om förebyggande av skador orsakade av rovdjur har de regionala rovdjursgrupperna också en beslutsfunktion."

Ur "Vargmannens testamente", av Nils Norén:

"Vid ett ministermöte i Köpenhamn den 21 februari fortsatte miljöminister Kjell Larsson sitt försök till 'ministerstyre' av norsk vargjakt. Hans norska kollega, Siri Bjerkle förklarade dock lugnt att det blir fortsatt vargjakt i Norge."

Ur "Avslöjandet", av Nils Norén, om Bernkonventionen:

"Nu har det hänt igen: norrmännen har inte frågat svenskarna om lov att få jaga varg... nu är det den svenske ministern Lena Sommestad, som kritiserar sin norska kollega Knut A. Hareide."

"Norska stortinget hade redan tidigare beslutat om en vargfri zon för att skydda får- och renskötsel i denna del av landet."


FINLAND

Finland har reserverat sig mot Bernkonventionen.

"I VARGENS SPÅR":

"...Finland reserverat sig när det gäller björn och varg och tillämpar alltså inte konventionen på dessa arter."

"Vargmannens testamente":

"Finlands regering har fattat ett klokt beslut: 'Vid konflikt mellan rovdjur och människa måste människan ha företräde.'

Efterföljansvärt även för svenska makthavare."

Vargen må vara fridlyst i Finland, ändå är "privat vargjakt" tillåten. Det har Högsta förvaltningsdomstolen nyligen fastslagit i ett par domslut.

(Vad menas i detta sammanhang med "privat jakt"? Det ena fallet gällde en privatperson som i Kuhmo fått lov att skjuta en varg som vid upprepade tillfällen rört sig på hans gårdsplan. Det andra handlar om en privatperson i Mellersta Finlands och Tavastlands jaktvårdsdistrikt, där Jord och skogsbruksministeriet gett personen rätt att skjuta en varg som rivit både hundar och nötboskap.)


I Estland, Lettland och Litauen är allmän jakt på varg tillåten:

- Estland, året runt. Fri avskjutning.
- Lettland 15 juli till 31 mars. Fri avskjutning
- Litauen, 15 juli till 31 mars. Begränsat till 130 individer.

I Ryssland gäller detsamma, året runt.

"Avslöjandet", om Bernkonventionen:

"Av de länder som tidigare har skrivit under konventionen har följande länder reserverat sig när det gäller varg: Bulgarien, Tjeckien, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien, Slovakien, Spanien och Turkiet. (Men inte Sverige och Norge)."

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida