År 2003, april

 

xxx

April

 

Millt sagt

 

 

PK-språk

Språket förändras ständigt, det är normalt. Den förändring som skett av det politiska språket är dock märklig. Ett antal ord har givits en helt ny innebörd. De har - i den politiskt korrekta retorik som dominerar i våra massmedia - kommit att betyda sin raka motsats.

En förklaring till detta fenomen kan ligga i att många ord har en stark laddning - positivt eller negativt - och då gäller det att försöka tillgodogöra sig den för sina egna politiska syften.

Exempel på sådana positivt laddade ord är:

DEMOKRATI
Tidigare betydelse: folkstyre, efter vissa principer om demokratiska friheter för alla.

Ny betydelse: anslutning till den politik som makthavarna önskar föra.

GENEROSITET
Tidigare betydelse: man ger från sig själv till andra.

Ny betydelse: man tar från andra och ger till en tredje part (gåvor man sedan kanske själv får del av).

TOLERANS
Tidigare betydelse: man står ut med något som inte är självklart att stå ut med.

Ny betydelse: invandrares känslor och kultur ges förtur, svenskars känslor och kultur sätts på undantag.


Exempel på negativt laddade ord med nya innebörder:

RASISM
Tidigare betydelse: särbehandling av individer pga rastillhörighet

Ny betydelse: kritisk inställning till politiken för massinvandring (eller det faktum att en person är vit, medelålders och man).

FASCIST

Tidigare betydelse: anhängare av diktatur och våldsmetoder.

Ny betydelse: anhängare av social trygghet och en ekonomi i balans.

NAZIST

Tidigare betydelse: en fascist som dessutom har idéer om rasers olika värde och rättigheter.

Ny betydelse: en som lagt sin röst på Sverigedemokraterna. 1)Sedan finns det positiva ord som gjorts negativa. 1965 uttalade sig dåvarande svenske statsministern - Tage Erlander, i riksdagen - mot bakgrund av rasupplopp i USA :

"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

I dag laddas ordet "homogen" negativt, istället lovprisas "mångfalden". Detta trots ett facit som visar på helt förödande konsekvenser av den minskade homogeniteten i Sverige!Sedan har vi ord som "människosyn" och "respekt". Dessa har pk-iterna 2)också lagt beslag på. De berömmer sig av att ha en "positiv" människosyn och att "respektera" människor.

I själva verket kör de ju över oss svenskar. Detta har inte mycket med respekt att göra, och det är definitivt inte positivt.


 Se vidare:

Nyspråk

 

 

 

 


1) I Dalademokraten den 10/4 -03 uttalade sig en Exit-figur:    "Enligt SÄPO finns det 3000 nazister och 40 000 sympatisörer. Men det är många fler än så. Bara Sverigedemokraterna har 80 000 sympatisörer."

Vad gav denne Exit denna satus av politiskt orakel och moralisk expert? Jo, han hade t ex vid ett tillfälle misshandlat en svart man: " En natt mötte jag, 111 kilo tung och fullpumpad med anabola steroider, en svart man som såg på mig och log. I min drogförvirring misstolkade jag honom och tyckte att han hånflinade åt mig. Då sparkade jag honom rakt i ansiktet så att han föll mellan mina ben. Hela tiden såg han på mig med förvåning i blicken, fortfarande leende trots att hans ansikte förvandlats till en blodig massa. Det väckte mig."

Vi som aldrig varit i närheten av ens tanken att agera som Exit-figuren gjort, vi som aldrig misshandlat någon, kan aldrig få samma tyngd i våra utsagor. Inga journalister parkerar sig framför våra fötter och vill höra oss berätta.

(Åter till texten)
   

2) PK-iterna = de politiskt korrekta. (Åter)


 

 

  Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT