År 2003, februari

 

Feminism

Vad är ett "feministiskt" parti?

Vänsterpartiet profilerade sig under Gudrun Schyman som sådant , dvs partiet gjorde anspråk på att vara sådant. Andra partier har sedan också valt att kalla sig "feministiska".

Rimligen måste detta betyda att de gör anspråk på att företräda kvinnors intressen i samhället. Vilka intressen har kvinnor i dag?

Både Vänsterpartiet och alla de övriga riksdagspartierna brukar framhålla att Sverige idag är ett "mångkulturellt samhälle". En innebörd av detta är att vi har en stor andel utlandsfödda och att en förmodligen än större andel av befolkningen inte känner sig som svenskar. Vi har fått etniska enklaver, med inte bara olika språk och olika religioner, utan också olikheter i grundläggande värderingar.

Detta påverkar kvinnors situation. Både etniska svenskor och invandrarkvinnor drabbas av denna "mångfald".


1. Svenska kvinnor

Kvinnosynen i många länder söderöver, framförallt inom arabvärlden, skiljer sig radikalt från den i Sverige. Män som invandrar till Sverige från dessa områden har således en annan uppfattning om kvinnors rättigheter. Detta gäller sedan även andra generationens invandrare.

Många pojkar med utländsk bakgrund visar ett uttalat förakt för svensk jämställdhet eller frigjordhet hos kvinnor. Verbala angrepp som "svennehoror" är således vanliga. Det stanna dock inte vid detta, alltför ofta kan det bli även fysiska angrepp. I grövre fall betyder detta överfall och gruppvåldtäkter, förföljelse och misshandel.

Så utbredd har otryggheten blivit bland svenska kvinnor, att även riksdagsledamöter och andra inom den politiska eliten känner av den, varje dag. Ändå tiger dessa pk-drillade "feminister" om orsakerna till situationen.


2. Invandrarkvinnor

Invandrarkvinnor drabbas på annat sätt. Bakom det mindre antalet hedersmord ligger ett mycket större antal hot om misshandel eller fall av fullbordad misshandel. 100 miljoner kronor av skattemedel har nyligen anslagits för att bekämpa de attityder hos invandrarmän som ligger bakom detta.

Några krav på att dessa män aldrig skulle ha släppts in i Sverige hörs inte från svenska feminister. De lägger istället ut dimridåer om hedersmord.

Dilsa Demirbag-Sten, ung kurdiska, ger dem svar i Aftonbladet den 17/1 -03:

"En beklaglig överraskning efter mordet på Fadime Sahindal är att en grupp svenska feminister kämpar för att likställa hedersmord med det våld som svenska kvinnor utsätts för. De menar att svenska män och de män som upprätthåller hederskulturen är lika goda kålsupare. (I ett av de mest absurda uttalandena jämfördes svenska män med talibaner.) De anser att man bör bemöta gärningsmannen på samma sätt oavsett om han som svensk mördat sin fru eller som syrian dödat sin dotter. En sådan förklaringsgrund är enligt min mening befängd då den pekar ut mannen som genetiskt ond och därmed oförmögen att ändra på rådande normer."

"Om den svenska kvinnan drabbas ekonomiskt av en skilsmässa så kan kvinnor i många kulturer inte skilja sig utan att riskera utfrysning eller till och med sitt liv. Det är nödvändigtvis inte en svartsjuk fd man som skulle vara mördaren. Det är mer troligt att det är en manlig släkting, bror eller fader."

"Visserligen är även förtrycket mot svenska kvinnor patriarkaliskt, men att inte vara förmögen att se gradskillnaderna är som att säga att svenska kvinnors kamp för jämställdhet varit förgäves."

Den skuld som verkligen kan läggas på svenska män i detta sammanhang är att man i så stor omfattning röstat på riksdagspartier som bär ansvar för den förda invandringspolitiken.

Detta är dock en kritik som lika mycket måste riktas mot svenska kvinnor.


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT