År 2003, december

 

Bubblan spricker

År efter år har vi fått höra att Sverige är ett rikt land och att vi har råd med invandring (som för övrigt varit "berikande"). År efter år har man förnekat att invandringen innebär problem, eller att det ens skulle förkomma någon omfattande invandring. År efter år har predikats att kostnadsaspekter inte får beaktas i detta sammanhang, eftersom det vore att "ställa grupp mot grupp", vilket ju var vad nazisterna gjorde. År efter år har vi fått höra att vi ska känna skuld över vår historia och skämmas för att vi har det så bra . År efter år har man desinformerat och ljugit, år efter år har man förhindrat en fri information och öppen debatt. Folket har hållts i okunnighet om viktiga realiteter och samband.

De ekonomiska problemen har staten skjutit framför sig, t ex genom utförsäljning av samhällsägda företag, genom att föra över pengar från AP-fonderna till statskassan, och genom att vältra över kostnader på kommunerna. Problemen med den ökande brottsligheten har förnekats genom att skicka fram en figur som Sarnecki, vilken ständigt talat om bara ökad anmälningsbenägenhet. Just invandrares brottslighet och bidragsberoende har avfärdats med en goddag-yxskaft-kommentar: "det är inte ett invandrarproblem, utan ett socialt problem".

Så kan man hålla på en tid, men förr eller senare tar det stopp. Där är vi nu.


Under hösten har rubrikerna om å ena sidan skatte- och avgiftshöjningar, å andra sidan personalminskningar och försämrad service avlöst varandra. Trots s-mantrat "vård-skola-omsorg" under valrörelserna görs nedskärningar just där. Svenska folket tvingas betala mer för att få mindre.

Trots att Sverige har världens högsta skatter räcker inte pengarna.

Ofrånkomligen börjar skattebetalarna i Sverige ställa sig frågor: vart går alla pengarna?

Det är något som inte stämmer!

Med ett skattetryck på 50,8% av BNP intog Sverige 2001 en förstaplats, följt av Danmark, Finland och Österrike. Exempelvis Irland, som låg på 24:e plats, hade ett skatteuttag på 31,5% - dvs nära 20 procentenheter lägre än Sverige.

Vad är det som vi svenskar får för våra skatteinbetalningar, som irländarna inte kan få för sina?


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT