År 2002, vecka 6

 

Full fart framåt

Afghanistan får nu återuppbyggnadsbistånd. Totalt 40 miljarder kronor satsar världen. 1 miljard svarar Sverige för, alltså 1/40, eller 2,5 procent.

Generöst kanske man kan säga, från dem som beslutat om detta. Sveriges andel av världens befolkning utgör ju mindre än en tiondel av detta, närmare bestämt 1,5 promille.

Nu är detta kanske fel jämförelse, riktigare är att gå efter Sveriges ekonomiska kapacitet. Sådant brukar mätas i BNP. En gång i tiden låg Sverige därvid i topp, vi tillhörde världens rikaste länder.

Men så är det ju inte längre. Från en tätposition i OECD-statistik har vi halkat ned till ungefär en tjugondeplats och ligger under OECD-snittet. Den svenska kronan har på motsvarande sätt rasat. Om vi svenskar på 60-talet fick 1.30 eller mer vid växling till danska kronor får vi nu mindre än 90 öre.

Sveriges andel av världens samlade BNP är idag mindre än 1%.

I denna svenska Afghanistansatsning skulle ändå kunna finnas en logik, om den ingick i en strategi av hjälp på plats istället för flyktingmottagning. Men till bilden hör ju att Sverige samtidigt har världens mest generösa mottagning av asylsökande och anhöriga! 1)

Nyligen har riksdagen beslutat om ett äldreförsörjningstöd, i praktiken skräddarsytt för invandrare som aldrig förvärvsarbetat och betalat någon skatt i Sverige. De får ett skattefritt bidrag som ger bättre villkor än vad många svenskar kan få.

Ovanpå detta diskuterar Sveriges riksdag nu hur reglerna för anhöriginvandringen ska kunna göras mer generösa, så att invandrare lättare kan ta hit äldre anhöriga. 2)

Aftonbladet 3) rapporterar den 28/1 -02 om "FLYKTEN FRÅN SVERIGE", dvs hur våra företag flyttar utomlands. Under de två senaste åren har 62 kommuner förlorat 8.000 jobb till utlandet. I Bengtsfors blev 860 artbetslösa, i Gislaved 774, i Katrineholm 4) ett antal 100.

Kvar blir människorna, med sin hus. Hela livet förändras. Ska man stanna kvar, och leva på bidrag? Ska man få en anställning på annan ort, med kanske arbetspendling på flera timmar? Eller ska man sälja huset (till vrakpris) och flytta?

Varför flyr företagen från Sverige? Aftonbladet har anlitat SCB för att en undersökning som visar:

" Dra nytta av de låga, utländska lönerna.

Slippa de svenska arbetsmarknadsreglerna, höga skatter, arbetsgivaravgifter och lagar om anställningstrygghet.

Komma närmare kunder och marknader."

I de flesta fall har nog företagen kunnat drivas vidare i Sverige med vinst, men företagsledningarna nöjer sig inte med vinst, de vill ha högsta möjliga vinst. En faktor av betydelse kan också vara byråkratin och isnärjningen med ständigt nya lagar. Sådana tillkommer i Sverige utan hänsyn till vad de kan betyda för sysselsättningen.

Det företag som anställer en svensk istället för en invandrare kan drabbas av höga skadestånd. Självfallet kan detta få negativa konsekvenser, antingen genom utlandsflytt, utebliven nyanställning eller svartjobb. I ingetdera fallet ger det skatteintäkter för Sverige.

Den svenska statsskulden belöper sig fortfarande på ett belopp så stort att bara räntorna varje år ligger kring 100 miljarder. Regeringen fortsätter ändå att agera som om Sverige vore världsetta i ekonomisk styrka, och satsar pengar som vi inte har.

Full fart framåt - mot avgrunden!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Verkliga eller bara påstådda anhöriga. (Åter till texten)

2) Däri ligger visserligen ett försörjningsaqnsvar, men detta är bara övergående, och kortvarigt. (Åter)

3) En tidning som intensivt pläderar för en generös invandringspolitik. (Åter)

4) Här flyttades dessutom en del av produktionen till Södertälje (Åter)


  Jan Millds hemsida, år 2002


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT