År 2002, vecka 50

 

Pengar

30.000 kronor. Den summan erbjöds Kurdo Baksi för några år sedan av Kulturrådet till hans tidskrift Svart-Vitt. I vredesmod och protest skickade han pengarna tillbaka. Han såg det som en förolämpning att myndigheten anslagit bara 30.000 kronor - i Baksis ögon tydligen en struntsumma.

Men är 30.000 kronor verkligen en struntsumma? Tja, det beror på hur man ser det. Vad jämför man med?


30.000 kronor skulle t ex räcka för att både trycka och distribuera boken "Dialog om invandringen". Såtillvida är det mycket pengar.

Men jämfört med 300.000 kr är 30.000 kr ändå litet pengar.

300.000 kronor - det är vad det kan kosta av tvångsavvisa ett par afrikaner, om vi måste chartra ett flygplan och betala poliseskort.

Men jämfört med 3 miljoner kr är också 300.000 kr litet pengar.

3 miljoner kronor - det är ungefär den summa som Södertälje kommun tidigare i år fick i särskilda statsanslag, för så kallat integrationsarbete.

Men jämfört med 30 miljoner kr är också 3 miljoner kr litet pengar.

30 miljoner kronor (och mer än så) - det är vad som i valrörelsen år 2002 anslogs till särskild valinformation för invandrare på främmande språk.

Men jämfört med 300 miljoner kr är också 30 miljoner kr litet pengar.

300 miljoner kronor (drygt) - det är vad Migrationsverket under våren fick i extra anslag pga av den ökade tillströmningen av asylsökande.

Men jämfört med 3 miljarder kr är också 300 miljoner kr litet pengar.

3 miljarder kronor - det är, på ett ungefär, vad Migrationsverket får i årliga anslag.

Men jämfört med 30 miljarder kr är också 3 miljarder kr litet pengar.

30 miljarder kronor - det är, på ett ungefär, vad invandringen till Sverige kostar årligen, även enligt officiella beräkningar (Jan Ekberg).

Men jämfört med 300 miljarder kr är också 30 miljarder kr litet pengar.

300 miljarder kronor - det är vad den totala gåvopolitiken - invandring, u-bistånd, EU - kostar svenska skattebetalare varje år, enligt beräkningar i boken "Mångkultur eller välfärd?" (Lars Jansson)


300 miljarder kronor. Det utgör ungefär en tredjedel av Sveriges BNP. På vilket annat sätt skulle inte ett sådant belopp kunna användas?!

Till den aspekten vill jag återkomma.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT