År 2002, vecka 31

 

Moratorium!

Det är hög tid att Sverige nu ensidigt proklamerar ett moratorium för fortsatt flyktingmottagning. Dvs vi tar tills vidare en paus, en "time-out". Till detta finns åtminstone tre tunga skäl:

1. Förföljelsen av bl.a. Kenneth Sandberg och det politiska klimat som fått vår demokrati att gå i baklås är skäl nog.

2. Därtill kommer att den omfattande och kravlösa invandring som pågått till Sverige sedan mitten av 1980-talet skapat enorma integrationsproblem. Dessa måste lösas innan vi kan göra nya åtaganden.

3. Ett tredje skäl är att asylinstitutionen systematiskt missbrukas. Den används nu bara i liten utsträckning enligt sina intentioner. Därom vittnar Migrationsverkets hemlighetsmakeri i fallet Hakizimana. Därom vittnar också den "resebyråverksamhet" som växt fram.

Det senare uppmärksammades av Svenska Dagbladet i en artikel den 17/7, under rubriken "Ett asylpaket kostar 500 dollar." Resebyråer, organisationer och enskilda personer i Ryssland har specialiserat sig på att utbilda dem som vill åka till väst som asylsökande. Till priser från 500 till 5500 dollar erbjuder man olika paket med utbildning i konsten att söka asyl. Arrangörerna har kontaktpersoner i Sverige.

SvD: "En av dem bjuder ut resor på en Internet-hemsida som pryds av en vacker vy av Riddarfjärden, Riddarholmen och Gamla stan. Säljaren konstaterar inledningsvis att det finns svaga punkter i de europeiska ländernas immigrationslagstiftning. Sedan lyder reklamtexten, i översättning: 'Jag ordnar berättelser för flyktingar. Den historia jag förbereder är sådan att även om asylansökan avslås, måste myndigheterna bevilja Er uppehålls- och arbetstillstånd.'

Arrangören garanterar att den som köper asylresan ska få stanna. Han erbjuder konsultation via e-mejl eller direkt under några dagars turistresa till Sverige. Man upplyser om socialbidrag från staten, gratis boende i flyktingförläggning och så småningom en lägenhet, samt gratis språkstudier.

En sista konsultation sker på hotell i Sverige då arrangören finslipar vad som väntar på Migrationsverket. Ur SvD: "Jag håller förhör på sådant sätt som Migrationsverkets handläggare kommer att göra." En annan och dyrare arrangör utlovar "kostnadsfri rättshjälp av immigrationsadvokater i Sverige." Något som ju vi skattebetalare står för (1.100 kr per timme).

SvD skriver också, om en del av de resebyråer som organiserar asylresor: "Bakom deras råd och anvisningar ligger en omfattande analys av Migrationsverket och det svenska regelsystemet.

- De vet exakt vilka frågor som ställs, de har analyserat värdet av att berättelsen är trovärdig, de känner till verkets adresser och öppettider, berättar en tjänsteman vid Migrationsverket som vill vara anonym.

Påhittade historier, falska identiteter och andra metoder syftar till att hålla sig kvar i Sverige så länge som möjligt och försvåra en framtida verkställighet av beslut om avvisning."

Källor inom Migrationsverket ser två kategorier av asylsökande från öst. Förutom hederliga personer är det: "Kriminella personer som ansöker om asyl för att få stanna under en period. Hur många som hittills har kommit är svårt att uppskatta. 'De är ett icke oväsentligt antal', säger en tjänsteman."

"Att kriminella ryssar söker sig till Sverige för att utnyttja asylsystemet har lett till att enskilda tjänstemän vid Migrationsverket blivit utsatta för hot från personer som inte accepterar att bli avvisade."

Högkriminella individer kan använda flyktingförläggningar som bas för brottsturnéer. Detta sker nu i stor skala. Ur SvD den 20/7: "Mordet på en taxichaufför i Sundsvall för en tid sedan misstänks ha utförts av två ryska medborgare varav åtminstone den ena bodde på en flyktingförläggning i Norrland. ... Den kraftiga ökningen av asylsökande från länder som ingick i före detta Sovjetunionen ... Ett skäl till den ökande östbrottsligheten i Sverige är, hävdar Rikskriminalen, att det svenska systemet för asylmottagning utnyttjas av kriminella."

Allt tal om "Fästning Europa" till trots - det är inte svårt att komma in i EU, och sedan vidare till Sverige. Ur SvD den 21/7:

"På den grekiska ambassaden i Moskva utfärdas 800 000 viseringar per år. Med tanke på denna omåttliga mängd kan man tro att den ryska turismen i Grekland vuxit explosionsartat.

Men dessa visum är så kallade Schengenviseringar vilket innebär att stämpeln i passet ger grönt ljus för inresa till vilket Schengenland som helst. En stor del av de asylsökande från före detta Sovjetstater, som i kraftigt ökat antal sökt sig till Sverige, har skaffat sig grekiska Schengenviseringar."

SvD skriver också om flyktingadvokater med rymliga samveten: "I Norge avslöjades nyligen att en advokat specialiserad på asylmål hjälpte asylsökande att hitta på trovärdiga berättelser som kunde kvalificera för beslut om asyl. Advokaten hade tidigare arbetat som högt uppsatt chef inom det norska migrationsverket. Ingen svensk advokat har dock ertappats med detta."


Det är klart, ett asyl-moratorium skulle göra många arbetslösa. De är nu många personer som på ett eller annat sätt har sin utkomst genom denna verksamhet. För den genomsnittlige väljaren bör dock andra intressen väga tyngre.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT