År 2002, vecka 1

 

Befolkning

Har det någon betydelse om det existerar ett svenskt folk? Behöver det finnas svenskar i Sverige?

I mellandagarna annonserade en uppfordrande glad TV-uppläsare att Sveriges befolkning ökar under år 2001 - "tack vare" invandringen. 1) . Det är främst från Irak och Bosnien som dessa invandrare kommer. Ja, man använder nu ordet "invandrare", inte "flyktingar".

Tydligen är detta något som vi förväntas glädja oss åt. Förr om åren talades om antalet asylsökande som en "rännil". Nu slår antalet asylsökande nya rekord och detta kan inte förnekas. Då gäller det att istället bejaka utvecklingen.

Kommer dessa nya muslimer att integreras i det svenska samhället? Erfarenheterna hittills tyder knappast på det.

Men här gäller parollen "Alla människors lika värde", i politiskt korrekt tappning. Då är vi människor utbytbara. Av betydelse är bara befolkningstalet - om Sverige befolkas av svenskar eller afrikaner, kineser eller araber spelar ingen roll.


En mer direkt och aggressiv variant på den här argumenteringen presenterades på debattsidan i Aftonbladet den 4/9 - 01, under rubriken "BARNKRISEN - SÅ KAN DEN LÖSAS". 2) En bildtext avslöjade svaret: "FLYKTINGARNA - VÅR RÄDDNING".

Sofia Eriksson, en ung "TV-kvinna", tycker att sjunkande födelsetal i Sverige inte bör ses som ett problem:

"På global nivå diskuteras sedan decennier tillbaka problemet med den skenande befolkningstillväxten..."

"Om svenska politiker verkligen bekymrar sig över befolkningsstatistiken kan de enkelt åtgärda problemet: Det är bara att stoppa utvisningarna av människor som vill bo här i landet. Att debatten överhuvudtaget förs är ett tecken på en cynisk och oförskämd uppdelning av folk och folk."

"Vi borde kunna förvänta av våra politiker och utredare att de kan se längre än till våra egna gränser. ... Vad vi behöver är inte fler svenskar och färre kineser..."

Jag kan i själva verket se två argument för att Sverige bör bebos av svenskar:

1. Mångfalden bör värnas. På jorden ska finnas olika folk - däribland svenskar. Det finns inget annat land än Sverige för just svenskar.

2. Ett samhälle måste fungera. Annars blir det nöd och förtryck, varpå människor vill fly därifrån. Sverige har varit ett bra samhälle, 3) och det beror till stor del på gemensamma värderingar och spelregler, med en gemensam strävan.

Ett s.k. mångkulturellt samhälle 4) är svårt eller omöjligt att förena med trygghet och välfärd.


Bakom såväl TV-ansiktets glada uppläsning som TV-kvinnans välmenta idealism döljer sig i själva verket en extremism, med en mycket otäck framtid i bagaget.

Kanske kan migrationsströmmarna inte stoppas, kanske är de omöjliga att kontrollera, men för den skull behöver vi ju inte applådera vad som sker!

 

 

 

 


1) Dock inte i Norrland. Sverige norr om Uppsala har - all invandring till trots - befolkningsminskning. (Åter till texten)

2) Ett "debatt"-inlägg som mig veterligen aldrig bemöttes. (Åter)

3) Och är delvis fortfarande ett bra samhälle. (Åter)

4) I praktiken menar man i regel mångetniskt samhälle, när man talar om ett "mångkulturellt" samhälle. Olika kulturer hade vi i Sverige även när landet var etniskt homogent (man talar ju om t ex arbetarkultur och ungdomskultur). (Åter)


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT