År 2001, vecka 6

 

Behagligt och obehagligt

Expo ingrep ju för att stoppa MSG från att få sända i Öppna Kanalen i Stockholm. Motiveringen var intressant: det rörde sig om en "obehaglig organisation".

Det är själva kärnan i politisk korrekthet. Sant eller osant, viktigt eller oviktigt, relevant eller irrelevant, blir ovidkommande. Avgörande är om utsagor känns behagliga eller inte.

Redan i utgångsläget finns ofrånkomligen en svårighet för den som försöker arbeta politiskt. De flesta människor vill hellre befatta sig med sådant som är lättsmält och trevligt än ägna sig åt problem. Få vill engagera sig i sådant som är komplicerat och känns tungt.

Ovanpå detta görs det nu från de korrekta till en demokratisk dygd att fungera just så, att man förkastar allt som kan låta otrevligt och jobbigt. I kommunikationen mellan Expo och svenska journalister har utvecklats ett korrekthetens språk, som bygger på detta.

Ur Expo-Larssons handbok för hotade journalister: "...Blågula Frågor ... helt korrekt omnämndes som en 'främlingsfientlig grupp'. BGF ... hävdade att invandrare orsakar HIV-spridning, disciplinproblem i skolorna, narkotikahandel och ökad våldsbrottslighet, etc."

Vad Blågula Frågor skrivit lät obehagligt - därmed blev det komprometterande. Det gäller att vara god och då får man inte se andra problem än sanktionerade sådana.

För den som vill behaga Expo gäller det att vara politiskt korrekt. Då finns bara en möjlig linje i invandringspolitiken.


Tre aktuella exempel:

Vår invandringsminister, Maj-Inger Klingvall, har av journalister pressats angående "Fästning Europa".

Det kan ju envar höra direkt, att det låter otrevligt. Vem vill att Europa ska vara något så kantigt, krigiskt och ovälkomnande som en "fästning"?

Klingvall bedyrar således att det vill hon ju inte, och det är ingen strävan från den svenska regeringen. 1) Men vad blir den konkreta innebörden av detta?

Sverige har sedan åtskilliga decennier, i total partipolitisk enighet, haft som ambition att invandringen till Sverige ska vara reglerad. Har inte också EU rätten till en motsvarande politik?

Och vad innebär en reglerad invandring, om inte att man försöker bevaka gränserna och bestämma vilka som får komma? Vad betyder det, om inte att många avvisas?

Är målet för Klingvalls invandringspolitik att den ska vara bara formellt reglerad, men i praktiken oreglerad? Vill hon att Sverige och EU ska misslyckas med att kontrollera invandringen?

Om detta är ambitionen från våra makthavare - då kommer de förmodligen att misslyckas. Eller kanske snarare lyckas. Dvs de kommer att lyckas i sin strävan att misslyckas.

Just detta är också vad aktuell statistik tyder på. Invandringen till Sverige är mindre kontrollerad än någonsin.


Sedan har vi FN-chefen Kofi Annan, som tidigare haft ett inlägg på DN Debatt om krigen i Afrika. Han skrev då:

"Multietniciteten i de flesta afrikanska länder förvärrar i dessa situationer redan existerande spänningar och fruktan, vilket gör konflikter näst intill oundvikliga."

Klara besked, alltså. Helt i linje med vad Kajsa Ekholm-Friedman konstaterat. Varför skulle multietnicitet fungera bättre i Europa än i Afrika?

Det var på våren 1999 som Kofi Annan skrev så. Två år senare medverkar han på den stora konferensen i Stockholm för tolerans, och kritiserar EU för att göra det för svårt att komma till Europa och söka asyl. Konsekvensen av hans linje skulle naturligtvis bli en ökad invandring, mer av multietnicitet och åtföljande konflikter.


Till sist har vi Anders Högström, avhoppad ung nazistledare, som framträdde på artistgalan mot nazism i TV4 den 16/1, med en deklaration om att han övergivit nazismen.

Det tycker jag är bra att han gjort. Jag tycker det var fel av honom att någonsin bli nazist, och därmed ett instrument för dem som vill skapa polarisering och hetsa mot demokratiska invandringskritiker.

Men det var fråga om en avbön i klassisk stil, nästan som under Moskvaprocesserna på 30-talet.

Vad hade föranlett Högströms omvändelse?

Vad gjorde att han från början blev nazist?

Vilka av de åsikter som han har haft tar han nu avstånd från, och varför? Vad håller han fortfarande fast vid, och varför?

Inget av detta fick publiken veta något om. Det var inte en typ av problematisering som regissörerna önskade sig.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Klingvalls linje om "Fästning Europa" går igen beträffande gömmande av "flyktingar". Ur debattinlägg i Norrköpings Tidningar den 14/2 -01:

"Maj Inger Klingvall intervjuades i radions lördagsinterjuv (10/2). Där fick statsrådet bland annat frågan om det var rätt att gömma flyktingar som fått avslag och som då skall utvisas, då skäl för asyl inte finns.

Statsrådet svarade att hon sympatiserade med dessa som gömde de personer som fått avslag om uppehållstillstånd, och kunde tänka sig att själv göra detsamma.

Detta är häpnadsväckande. Först får de myndigheter som handhar asylärenden uppgifter av regeringen vilka regler som gäller, och när de ger avslag som en konsekvens av dessa regler, då anser sig statsrådet att hon står över de regler som regeringen själv skapat.

Vad menar statsrådet, skall inte lagar, regler och förordningar som riksdag och regering skapat följas, eller får man välja ut vilka lagar som passar?"

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT