År 2001, vecka 41

 

Mona-ånger

Mona Sahlin ger mig associationer till en gris.

"Särimner" hette grisen, och han tog aldrig slut. Han kunde ätas upp och sedan ätas upp på nytt, i all evighet. På motsvarande sätt är det med Monas självkritik, den är outsinlig.

Särimner tillhör en sagovärld, och det tycks även Mona göra. För en normal människa skulle det ju ta stopp efter ett tag. Man kan låta ångerfull en gång, kanske två gånger, möjligen tre gånger - men därefter skulle vederbörandes trovärdighet vara förbrukad.

För Mona Sahlin fungerar det inte så, snarare tvärtom. Befriande, tycker många väljare, att äntligen höra en politiker som medger misstag. Denna image av att vara självkritisk har blivit en viktig del av själva Mona, den gör henne populär.

Senast manifesterades Monas ångerfullhet i Aktuellt den 28/9, -01 efter ett tidigare inslag om Bergsjön. "Vi har misslyckats med integrationspolitiken", förklarade hon frankt och utan omsvep.

Detta framställdes i TV som en nyhet, men i stort sett detsamma har sade Mona redan 1995, och har väl därefter sagt ett antal gånger varje år. Hon är ständigt lika fräscht häpen över hur illa ställt det är, alltid lika avväpnande i sin självrannsakan.

Här handlar det om propaganda av den högre skolan. Vad kan mer effektivit slå undan benen för kritiker än att vederbörande redan själv uppmärksammat bristerna i sin politik? 1)

Socialdemokraterna har kommit så långt som ett parti kan komma. De har regeringsmakten i Sverige. 5) Den har de haft alltsedan 1994 och som det ser ut kommer (s) att fortsätta inneha den ytterligare minst en mandatperiod.

Kan ansvaret för misslyckandet då läggas någon annanstans än hos socialdemokraterna? Om inte regeringsinnehav medför ansvar för den förda politiken, vad kan då göra det?


Här handlar det alltså om den förda invandringspolitiken och dess konsekvenser.

Om en ansvarig politiker där är självkritisk blir det rimligen intressant att få veta vilka slutsatserna blir. Vad gjordes fel? Hur ska politiken läggas om framöver?

Konkret gäller det:

1. Har invandringen varit för omfattande och alltför okontrollerad?

2. Har det svenska samhället varit alltför kravlöst?

- bör vi styra boendet bättre?

- bör vi reagera tydligare på kriminalitet?

Sådana frågor undveks helt när Mona Sahlin framträdde i TV-Aktuellt. Hon kunde förfära sig över att "vi tillåtit" denna segregation, 2) men utan att behöva konfronteras med sitt eget ställningstagande för fri bosättning. 3)

Vad hade Mona då att säga? Jo, vi ska på en rad sätt satsa mer på dessa områden, där det bor många invandrare. Dvs satsa mer resurser där. Dit ska t ex skickas de bästa lärarna.

Det underliggande budskapet blir här dubbelt:

A. Etniska svenskar kan diskrimineras, invandrare ska ha företräde. 4)

B. Ansvaret för studieresultaten främst ligger på lärarna, och att det är lärares fel när man misslyckas i invandrartäta skolor.

Men redan idag finns många av de bästa lärarna i invandrartäta skolor. Problemet är att de bränns ut och sjukskrivs, begär förflyttning eller slutar som lärare. Miljön i dessa skolor är alltför påfrestande.

I själva verket krävs naturligtvis först och främst ett engagemang från eleverna själva och deras föräldrar, om det ska gå bra i skolan. De måste visa intresse för studierna, de måste värna en lugn studiemiljö.

EN SAK VORE om socialdemokraterna - efter erkännandet av sitt misslyckande - lanserar nya idéer beträffande invandring och integration. Men det är alltså inte vad som sker. Mer av samma misslyckade politik som hittills, det är Mona Sahlins recept.

Den enda konsekventa vore att socialdemokraterna nu tog "time out", dvs avstod från att kandidera i nästa riksdagsval.


 Se vidare:

Sahlins tänkande

Skolan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Underförstått: bristerna kommer att åtgärdas, om detta överhuvudtaget är möjligt. (Åter till texten)

2) I Bergsjön har, om villaområdet där undantas, 90% av de boende utländsk bakgrund. (Åter)

3) En kommunpolitiker som Göran Johansson (s) i Göteborg har föreslagit att socialbidrag ska villkoras, så att det utgår bara om en nyanländ bosätter sig i anvisad kommun. Då skulle koncentrationen av invandrare till vissa områden kunna motverkas.

Mona Sahlin har tillhört - och tillhör - dem som anser att en sådan åtgärd var oacceptabel ur personlig integritetssynpunkt. Det är en mänsklig rättighet att omedelbart och med fulla bidrag få bo varhelst man önskar när man kommit till Sverige. (Åter)

4) Innebörden blir att andra skolor får sämre lärare, och sämre skolresultat, till men för Sveriges utveckling. (Åter)

5) Socialdemokraterna är sedan början av 1900-talet den svenska riksdagens största parti. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT