År 2001, vecka 35

 

Fientlighet

Främlingsfientligheten i det svenska samhället får väl sägas vara en företeelse som rönt uppmärksamhet. Det är kanske berättigat - fientlighet kan ju inte vara bra.

Men då finns även andra typer av fientlighet i vårt samhälle - fientligheter som också bör uppmärksammas!


Jag tänker på:

1. Kvinnofientligheten, som yttrar sig i otrygghet och våldtäkter, misshandel och mord - på offentliga platser såväl som inom hemmets väggar.

2. Åldringsfientligheten, som yttrar sig dels i åldringsrån både utomhus och i hemmet, dels i en "vård" med isolering och liggsår (en tillvaro som vore avskräckande för mången fängelsekund).

3. Barn- och ungdomsfientligheten, som yttrar sig dels i mobbning och gaturån, dels i en skola som ger varken kunskaper eller uppfostran, eftersom där saknas arbetsro.

4. Djurfientligheten, som yttrar sig i djurplågeri i olika sammanhang. Det handlar bl.a. om halalslakt, om dålig hundskötsel och om ren sadism mot djur.

5. Miljöfientligheten, som yttrar sig i dels allmän nedskräpning, dels förfulning av den offentliga miljön genom klotter och vandalisering.

Genomgående för samtiga dessa fientligheter är ett samband med den massiva invandringen och det mångkulturella projektet - ett projekt som försvaras av samtliga riksdagspartier.


Vad vi har att göra med är således:

Det kvinnofientliga Vänsterpartiet

De åldringsfientliga Moderaterna och Kristdemokraterna

De barn- och ungdomsfientliga Socialdemokraterna och Folkpartiet

Det djurfientliga Centerpartiet

Det miljöfientliga Miljöpartiet.

Hur ska vi få bort all denna fientlighet ur riksdagen?

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT