År 2001, vecka 21

 

Bilderberg

Nu skrivs en del i massmedia om Bilderberggruppen.

Bilderberggruppen har ju varit hemlighetsfull och visat ett utpräglat ointresse för att få sin verksamhet omskriven i media. Då den dessutom varit extremt inflytelserik är det inte förvånande att det varit så tyst i massmedia om gruppen.

När media nu ändå skriver blir det som i Dagens Nyheter den 13/5 och Metro den 14/5 (med anledning av gruppens möte i Sverige den 24 maj). Kritik mot Bilderberg bottnar, som tidningarna framställer saken, i "konspirationstänkande".

Det är samma stoppord som Expo länge använt. Med detta ord signaleras vilken typ av åsikter som är acceptabla, det är ett ord för tankekontroll. Den som bryter mot påbudet riskerar att göra sig löjlig.

Men att Bilderbergmötena faktiskt äger rum kan ingen föreka. Inte heller att de personer som deltar där representerar makt. De betraktar rimligen sin tid som dyrbar - skulle de träffas bara för social samvaro och tidsfördriv?

Ämnen för träffarna är också politiska. Som DN uttrycker saken om den senaste träffen: "Förra året undrades om högerextremismen kan utgöra en fara." Det är självklart, att om så mäktiga grupper bestämmer sig för samverkan, då ger det genomslag.

David Goldman från "Hatewatch": "- Vårt mål är... att ringa in och marginalisera extremister, hålla dem borta från det legitima politiska samtalet."

Ett inflytande kan också noteras baklänges: det finns en påtaglig samordning i kampanjandet "mot rasism" och för "ett mångkulturellt samhälle". Vi kan se samma mönster i land efter land.

Vägarna för denna samordning har jag ingen uppfattning om, men att den existerar är uppenbart. Det behöver inte handla om en samordning i form av formella beslut. Det räcker långt med gemensamma värderingar, utbyte av information och personliga lojaliteter.

SVENSKAR SOM DELTAGIT på Bildbergmötena är bl.a. Percy Barnevik, Mona Sahlin, Hans Bergström, Carl Bildt, Jacob Wallenberg, Leif Pagrotsky, Björn Rosengren och Mauricio Rojas.


Rosengren fick litet försiktig kritik nyligen av KU, för Telenoraffären. Näringsdepartementen hade i all hast, utan upphandling, anlitat konsultfirman Goldman Sachs i London. Sammanlagt 90 miljoner kronor skulle de ha betalt för uppdraget! Trots att hela affären sedan gick om intet fick svenska skattebetalare betala till konsultföretaget!

Av DN-artikeln om Bilderberg den 13/5 framgår att generalsekreterare och ordförande i Bilderberggruppen är Martin Taylor vid Goldman Sachs.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT